Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  5, 2011

FOA-medlemmers sundhed
 

Pædagogmedhjælpere og SOSU-assistenters helbred er påvirket af arbejdsmiljø og livsstil

Pædagogmedhjælpere og social- og sundhedsassistenter har fysisk anstrengende arbejde, men ellers melder de om generel tilfredshed med helbred og trivsel. Det viser rapporten ”Sundhedstilstanden blandt FOA-medlemmer”, som belyser sundhedsadfærd, sygdomme og symptomer blandt medlemmer af fagforbundet Fag Og Arbejde, FOA. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, har udarbejdet rapporten for FOA på baggrund af data fra de to seneste Sundheds- og sygelighedsundersøgelser fra 2000 og 2005.

 

Pædagogmedhjælpere og sosu-assistenter udgør de to største faggrupper i FOA, og sammenligner man dem med øvrige lønmodtagere på grundniveau, hvilket fx kan være kontor- eller køkkenassistenter er der væsentlig flere, som har fysisk anstrengende arbejde i både den pædagogiske sektor og social- og sundhedssektoren.

 

Arbejdsmiljø

For arbejdsmiljøindikatorerne er der en del forskelle mellem de kvindelige FOA-medlemmer og øvrige lønmodtagere på grundniveau. Det er kun få, som har svært ved at nå arbejdsopgaverne, men flere er følelsesmæssigt belastet, hvilket specielt gælder for social- og sundhedssektoren. Der er en markant overhyppighed af tunge løft i arbejdet og af arbejde i bøjede eller forvredne stillinger. I den pædagogiske sektor er mange plaget af støj.

 

Livsstil

Der er markant flere overvægtige og svært overvægtige i begge sektorer i forhold til sammenligningsgruppen, og blandt kvinder i social- og sundhedssektoren er der betydelig flere dagligrygere og storrygere. I den pædagogiske sektor og i social- og sundhedssektoren har færre kvinder overskredet Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtagelse end sammenligningsgruppen.

 

Med hensyn til indikatorer for helbredsrelateret livskvalitet og sociale relationer er der ingen væsentlige forskelle mellem kvindelige FOA-medlemmer og sammenligningsgruppen.

 

Figuren præsenterer udvalgte resultater for den pædagogiske sektor og social- og sundhedssektoren. Figuren viser, hvordan forholdene er for de to sektorer i forhold til øvrige lønmodtagere på grundniveau. Hvis indeksværdien er større end 1 er forekomsten højere i sektoren end i sammenligningsgruppen. Hvis værdien er mindre end 1, er forekomsten lavere end i sammenligningsgruppen.

 

 

Kvindelige FOA-medlemmer sammenlignet med øvrige lønmodtagere på grundniveau for en række indikatorer relateret til helbred og trivsel, sundhedsadfærd og arbejdsmiljø. Indeks er større end 1, hvis forekomsten er størst blandt FOA-medlemmer, indeks er mindre end 1 hvis forekomsten er mindst blandt FOA-medlemmer

 

 

 

 

Studiepopulationen består af 1.737 medlemmer af FOA, der har deltaget i Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne i enten 2000 eller i 2005. FOA- medlemmerne opdelt i sektorer er sammenlignet med en relevant kontrolgruppe bestående af øvrige lønmodtagere på grundniveau.

Af:

Maria Holst, videnskabelig assistent og Knud Juel, forskningsleder, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontakt: Knud Juel, forskningsleder, mail: kj@si-folkesundhed.dk, telefon: 3920 7777

Kilde:

Sundhedstilstanden blandt FOA medlemmer. Maria Holst, Ola Ekholm, Michael Davidsen og Knud Juel, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. København. 2010

Link til rapporten: download

 
Redigeret: 02.02.11