Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  38, 2003

9. klassers sundhedsadfærd
 

De fleste unge trives godt og har en positiv sundhedsadfærd - men der er kønsforskelle

Cirka 6.000 unge i 9. klasse deltog i 2002 i en spørgeskemaundersøgelse om unges trivsel.

 

De fleste unge oplyser, at de trives godt, og at de selv synes, at deres helbred er godt. Det synes knap 90% af drenge og godt og vel 80% af piger i 15-16 års alderen. Selvom de fleste finder, at deres helbred er godt, er der forskel på, hvordan piger og drenge selv synes de trives, bedømt ud fra hvor mange symptomer de har på ængstelse og tristhed. Der er flere piger end drenge, der fortæller, at de dagligt eller næsten dagligt har symptomer på dårlig trivsel. Det kan være søvnbesvær, nervøsitet, dårlig appetit, tristhed og oplevelsen af, at alt er uoverkommeligt.

 

I figuren ses hvor stor en andel af de 6.000 drenge og piger i 9.klasse, som oplyste, at de røg dagligt eller mindst én gang om ugen, drak øl og spiritus hver uge og dyrkede hård motion hver dag eller mindst én gang om ugen. Hård motion er fx at løbe, spille fodbold, svømme eller anden fysisk træning i fritiden.

 

Det er  bekymrende, at hver femte pige ryger allerede i 9. klasse, at over halvdelen af drenge i samme alder drikker øl mindst én gang om ugen, og at kun en lille del af de unge får den anbefalede mængde frugt og grønt dagligt.

 

Men andre tal i undersøgelsen viser, at hovedparten af de unge  faktisk er bevidste om betydningen af en sund livsstil, og de har meget større viden om kostpyramider, motions positive effekt og tobaksrøgs skadelige virkninger på sundheden og om følgerne af at misbruge alkohol og andre stoffer, end unge tidligere havde.

 

Der er  kønsforskelle i sundhedsadfærd. Sund livsstil er at spise regelmæssigt og sundt, at være fysisk aktiv, at lade være med at ryge og at undlade at drikke for meget  alkohol og ikke misbruge hash og andre stoffer. Piger følger lidt oftere end drenge anbefalingerne om at spise rigeligt grønt og frugt. Men de er oftere utilfredse med deres krop, springer måltider over og er langt hyppigere på slankekure end drenge. Hver tredje 14-årig pige spiser ikke morgenmad hver dag, og knap hver fjerde pige ikke frokost hver dag. De ryger oftere dagligt og er mindre fysisk aktive.

 

Af:

Karin Helweg-Larsen

Kilde:

Statens Institut for Folkesundhed. Unges trivsel; 9. klasse-undersøgelse 2002 

 
Redigeret: 28.11.04