Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  11, 2004

Alkohol og graviditet
 

Mere end 7 genstande om ugen øger risikoen for at føde for tidligt

Risikoen for at føde for tidligt for alle gravide kvinder øges betydeligt, hvis man drikker mere end syv genstande om ugen. Det viser en ny, dansk undersøgelse.

 

Allerede ved fire genstande ses en svagt øget tendens til at føde for tidligt, som det ses af tabellen nedenfor, men ved et forbrug på syv genstande og derover øges risikoen med halvanden til to gange. Undersøgelsen viser ligeledes, at risikoen for at føde ’meget for tidligt’, dvs. før 32. uge, er tendensen den samme, men estimaterne tyder på, at risikoen er endnu stærkere. På grund af de få fødsler før 32. uge, er der dog en vis usikkerhed om, dette skøn holder stik. Undersøgelsen viser også, at det ikke har betydning, hvilket alkoholtype man indtager. Det er altså alkoholen i sig selv, der øger risikoen for at føde for tidligt.

 

Det er ikke ny viden denne undersøgelse har lagt for dagen, men det er første gang, at så mange gravide kvinder deltager i en undersøgelse. Det giver derfor de anbefalinger, som de gravide allerede får i dag, ekstra vægt. I alt 40.982 gravide kvinder fra det store projekt ”Bedre sundhed for mor og barn” har deltaget i undersøgelsen. Alle kvinderne er blevet spurgt om deres ugentlige forbrug af øl, vin og spiritus, foruden en lang række forhold, der er taget højde for i denne undersøgelse, som fx tidligere fødsler, helbredstilstand, alder og kaffe- og rygevaner. Ud af de næsten 41.000 kvinder fødte 1.880 kvinder for tidligt, dvs. før 37. graviditetsuge.

 

Ser man på gruppen af førstegangsfødende, er tendensen endnu tydeligere. Ved et forbrug på syv genstande eller derover er risikoen næsten tre gange så stor i forhold til de, der ikke drikker under graviditeten.

 

Forskellen mellem gruppen af førstegangsfødende og ”alle kvinder”, skyldes formentlig, at et større antal af de flergangsfødende kan have fortaget ændringer i deres levevis eller adfærd, hvis de havde komplikationer eller fødte for tidligt første gang.

 

Tabellernes tal (relativ risiko) skal forstås således, at værdier over 1 indikerer en forøget risiko. Fx betyder tallet 2.91, at der er næsten tre gange større risiko for at føde for tidligt.  

 

Af:

Katrine Albertsen og Anne Grene

Kilde:

K Albertsen, AM N Andersen, J Olsen, M Grønbæk: Alcohol Consumption during Pregnancy and the Risk of Preterm Delivery. American Journal of Epidemiology, 2004 Jan 15; 159(2): 155-61.

 
Redigeret: 13.10.04