Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  15, 2003

Alkoholpolitik på danske arbejdspladser
 

Store forskelle i hvem der har regler, og hvem der har forbud om alkohol

Op gennem 1990’erne har mange arbejdspladser indført regler for brug af alkohol. Disse kan variere fra ’kun to øl til frokost’ til totalt forbud. Statens Institut for Folkesundheds Sundheds- og Sygelighedsundersøgelse i 2000 medtager spørgsmål, der beskriver alkoholregler på arbejdspladserne for næsten 10.000 erhvervsaktive danskere. Undersøgelsen viser, at 58% af alle erhvervsaktive danskere er ansat på en arbejdsplads, hvor der er indført regler for brug af alkohol. Det hyppigste er totalt alkoholforbud i arbejdstiden, men der er også arbejdspladser, hvor det er tilladt at nyde alkohol ved særlige lejligheder.

 

Man har spurgt forskellige grupper af ansatte om, hvor mange af disse der har totalt forbud mod brug af alkohol på arbejdspladsen. Figuren  viser, at ikke mange i gruppen ”selvstændig uden ansatte” har alkoholregler, men eksisterer de, så har en meget stor procentdel totalt forbud. I gruppen ”selvstændig med ansatte”, er det næsten tre fjerdedel, der har totalt forbud. I gruppen ”højere funktionærer” er det kun lige godt halvdelen, der har totalt forbud, men andelen stiger for de to øvrige funktionærgrupper. For faglærte arbejderes vedkommende er det godt og vel to tredjedele, der har totalt alkoholforbud, og tallet stiger til næsten tre fjerdedele for de ikke-faglærtes vedkommende.

 

Én gruppe gør sig specielt bemærket, nemlig ”selvstændige med ansatte”. Kun 38% af de ansatte i den gruppe har kendskab til alkoholregler, men til gengæld har en meget stor andel af disse arbejdspladser totalt alkoholforbud.

Det ser ud til, at jo længere uddannelse den erhvervsaktive har, des færre arbejdspladser har totalt forbud. Og omvendt, jo kortere uddannelse, des hyppigere har arbejdspladsen forbud.

 

Én ting er, hvordan de erhvervsaktive udtaler sig. En anden ting er, hvordan virksomhedslederne udtaler sig. Her forholder det sig nemlig sådan, at 72% af virksomhedslederne giver udtryk for, at virksomheden har en alkoholpolitik. Tallet stammer fra en ny undersøgelse, som PLS Rambøll har lavet for Sundhedsstyrelsen. I alt 2000 virksomhedsledere er blevet spurgt. Hvis man sammenligner med de 58% (som stammer fra en repræsentativ befolkningsundersøgelse) af de ansatte, som mener, at deres virksomhed har en alkoholpolitik, så passer tallene ikke helt sammen. Det kan enten skyldes, at PLS Rambøll-undersøgelsen har haft kontakt med særligt mange virksomheder med få ansatte, eller også at der er tale om et misforhold, som tyder på, at informationerne ikke når helt ud til alle ansatte.

 

Alt i alt er det interessant, at vi i dag i Danmark har så stor en gruppe virksomheder og ansatte, som er omfattet af en alkoholpolitik. Ser vi bare ti år tilbage, var dette ikke tilfældet.

 

 

Af:

Naja Rod Nielsen og Morten Grønbæk

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000. Red. Kjøller M & Rasmussen NK. Statens Institut for Folkesundhed. Kap. 11. Arbejdsmiljø og Sundhedsstyrelsen. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. PLS Rambøll Management, 2002

 

 
Redigeret: 23.09.04