Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  44, 2002

Amning
 

For få ammer

I anledning af Ammekomiteens 10 års jubilæum og Den Internationale Ammeuge har SIF stillet Ugens tal til rådighed for Ammekomiteen.

 

Børn skal ikke ammes for enhver pris. Men det er veldokumenteret, at det er godt for barnet, hvis det kan få sin mors mælk. Stort set alle kvinder er fysiologisk i stand til at producere præcis den mælk, deres barn har brug for, og amning kan læres af de fleste med en passende støtte og vejledning.

 

De fleste  børn  trives fint med modermælk alene det første halve år, og de færreste er parate til fast føde tidligere. Sundhedsstyrelsen (se www.sst.dk) har derfor besluttet at følge WHOs opfordring og anbefale, at spædbørn bliver ammet fuldt, til de er omkring 6 måneder.

 

Er vi i Danmark tæt ved eller langt fra denne anbefaling? Det kan vi svare indirekte på ved hjælp af ammeundersøgelsen 2000

 

En stikprøve undersøgelse - Ammeundersøgelsen 2000 - gennemført i januar 2000 blandt 3.129 børn, født i september 1999 viser, at 3 ud af 4 børn fortsat bliver ammet, når de fylder 4 måneder. 60% får stort set kun deres mors mælk, 16% bliver delvis ammet, og 24% får ikke længere modermælk. Der mangler derfor en del i at nå de anbefalede 6 måneders amning.

 

Da Københavns og Århus amter ikke deltog i undersøgelsen, er det usikkert, om det samlede resultat er repræsentativt for ammestatus på landsplan. Til gengæld har undersøgelsen en høj svarprocent i de deltagende amter.

Figuren viser ammestatus ved barnets 4 måneders alder. Der er en del forskelle mellem amterne.

 

Undersøgelsen viste i øvrigt, at mødre, der udelukkende ammede 4 måneder efter fødslen, fortrinsvis var de ældre, erfarne og veluddannede, mens de mødre, der ikke ammede 4 måneder efter fødslen, var de unge, uerfarne og uden uddannelse eller arbejde. Der er fortsat social ulighed i amning.

 

 

Undersøgelsen kan rekvireres hos assistent Susanne Schou, Vejle Amt. Tlf.75 83 53 33. e-mail: sch@vejleamt.dk. Yderligere oplysninger om undersøgelsen kan fås hos amtssundhedsplejerskerne Kirsten Halling Hallgreen, Storstrøms Amt, tlf. 54 84 46 55 eller  Anita Fogh, Vejle Amt, tlf. 75 83 53 33.

 

Af:

Tine Vinter Jerris, koordinator, Ammekomiteen, tlf. 35 26 54 70, www.ammekomiteen.dk

Kilde:-
 
Redigeret: 26.11.04