Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  34, 2004

Børn, miljø, ulykker og sundhed
 

Miljøets og ulykkers betydning for sygdomsbyrden for børn i Europa

Verdenssundhedsorganisationen WHO afholdt den 23.-25. juni 2004, i Budapest, sin fjerde ministerkonference om miljø og sundhed. Med baggrund i sit arbejde ved Statens Institut for folkesundhed (SIF) deltog Marie Louise Bistrup i konferencen. Ved SIF synes vi, at læserne af Ugens tal for folkesundhed bør være bekendt med konferencen og dens resultater.

 

Konferencens overordnede tema var The future of our children. Temaet og forslag til politikudvikling var før konferencen belyst ved en række forberedende møder mellem repræsentanter fra miljøministerier og sundhedsministerier i de 52 lande, der udgør WHO’s Europaregion. Op til konferencen havde WHO udarbejdet en række baggrundsdokumenter, herunder et studie der gennemgår den miljørelaterede byrde i børns sygdom og død i Europa. 

 

Sygdomsbyrden (burden of disease) af følgende fem faktorer blev analyseret:

  • udendørs luftforurening
  • indendørs luftforurening
  • vand, sanitet og hygiejne
  • bly
  • ulykker

Når WHO medtager ulykker i sin miljøopgørelse, skal man være opmærksom på, at ulykker som årsag ofte har et samspil mellem en personfaktor og faktorer i miljøet.

 

Sygdomsbyrden er opgjort i Disability-adjusted life year (DALY), som er et statistisk udtryk, der sammenvejer  for tidlig død og  sygdomsproblemer blandt de levende børn. Omkring 100.000 dødsfald og 6 mio. DALY’s i Europaregionen kan tilskrives de fem vigtigste miljøfaktorer, som udgør ca. 1/3 af den samlede sygdomsbyrde blandt børn (0-19 år) i Europa.

 

I tabellen er de fem miljøfaktorers andel i dødsfald og DALY opgjort på aldersgrupper for børn i Europa (år 2001).

 

De fem faktorers andel i dødsfald og DALY

Alder

% af alle dødsfald

% af alle DALY’s

0 – 4 år

21,9 –26,5%

19,8%

5 – 14 år

42,1%

30,8%

15-19 år

59,9%

27,1%

 

Børn i forskellige dele af Europa er udsat for forskellige miljøpåvirkninger. Dårlige boligforhold og dårligt drikkevand, drukneulykker og forgiftninger udgør en stor trussel for børn i Østeuropa. I det vestlige Europa er trafikulykker den mest fremtrædende dødsårsag. Bly er det enkeltstående mest giftige stof, som kan påvirke børns intelligens

 

Andre kemiske stoffer kan være farlige for børn, og den danske miljøminister fremsatte forslag om og fik tilslutning til, at der skal sættes mere fokus på det kemiske indhold i legetøj og produkter til børn. Ministerdeklarationen opfordrer blandt andet myndighederne til at overveje regulering af problematiske phthalater, at undersøge brugen af mulige farlige duftstoffer og minimere brugen af allergifremkaldende duftstoffer. Der er også en generel opfordring til fabrikanter om at stoppe markedsføring af produkter, der kan have skadelige virkninger for børns sundhed eller for miljøet.

 

En handleplan for børns miljø og sundhed i Europa Children’s environment and health action plan for Europe, CEHAPE, blev vedtaget af ministrene. Handlingsplanen indeholder fire overordnede regionale målsætninger, som bygger på principper om social lighed, fattigdomsbekæmpelse og sundhedsfremme:

  • Reduktion af dødeligheden på grund af mangelfuld eller forurenet vand og sanitet
  • Reduktion af sundhedskonsekvenser som følge af ulykker og skader samt reduktion i dødelighed på grund af mangel på fysisk aktivitet.
  • Reduktion af luftvejssygdomme som følge af indendørs og udendørs luftforurening
  • Reduktion af risikoen for sygdom og invaliditet som følge af eksponering for farlige kemikalier samt fysiske og biologiske påvirkninger.

CEHAPE udgør en ramme og inspirationskilde til WHO’s medlemslande, som senest i 2007 bør have udarbejdet nationale handlingsplaner for børns miljø og sundhed.

 

Yderligere oplysninger på http://www.who.dk/Budapest2004

http://www.euro.who.int/Document/EEHC/ebakdoc10.pdf  

Af:

Marie Louise Bistrup

Kilde:

Burden of disease attributable to selected environmental factors and injuries among Europe’s children and adolescents.

 
Redigeret: 22.10.04