Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  24, 2003

Børn og passiv rygning
 

Halvdelen af danske børn bor i hjem, hvor der ryges dagligt

Udsættelse for passiv rygning er sundhedsskadelig. Blandt børn er der fundet en sammenhæng mellem udsættelse for passiv rygning og astma og infektioner i øvre luftveje inkl. mellemøret. Astma kan også forværres hos voksne ved passiv rygning, ligesom der er fundet sammenhæng mellem udsættelse for passiv rygning og udvikling af lungekræft og hjertesygdom. Der er således god grund til at undersøge danskernes daglige udsættelse for passiv rygning.

 

I Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen fra 2000 er danskerne blevet udspurgt om deres egen og deres børns udsættelse for tobaksrøg. I Danmark er det 54% voksne, der dagligt opholder sig en time eller mere i rum, hvor de selv eller andre ryger. Blandt ikke-rygere er det 34%, der udsættes for passiv rygning i mindst en time dagligt. 14% af ikke-rygerne udsættes for passiv rygning i boligen, og 9% udsættes for passiv rygning ”andre steder”.

 

I alt 27% erhvervsaktive ikke-rygere udsættes dagligt for passiv rygning på arbejdspladsen en time eller mere. Dette tal kan ses i sammenhæng med, at 53% af de erhvervsaktive i Danmark oplyser, at der er faste rygeregler på deres arbejdsplads. Det tyder på, at der på de fleste arbejdspladser tages hensyn til ikke-rygerne. Der er dog stadig nogle ikke-rygere, der udsættes voldsomt for passiv rygning. Således udsættes 5% af de erhvervsaktive ikke-rygere dagligt 7 timer eller mere for passiv rygning på arbejdspladsen.

 

Andelen af børn der bor i hjem, hvor der ryges dagligt, er 48% (se figur). Det er et fald i forhold til 1994, hvor tallet var 57%. Udsættelse for passiv rygning blandt børn varierer med barnets alder. Således bor 39% af børn under 1 år i hjem, hvor der ryges dagligt mod 51% blandt de 13-15-årige. Forskellen kan skyldes, at der i højere grad tages hensyn til de små børns helbred. Andelen af børn, der potentielt udsættes for passiv rygning i hjemmet, er forholdsvis høj, når man tager i betragtning, at særligt de små børn ikke selv kan vælge, om de vil udsættes for passiv rygning eller ej. Det skal dog nævnes, at det i undersøgelsen ikke er specificeret, om der ryges i de rum, hvor børnene opholder sig.

 

Af:

Mette Machon

Kilde:

Keiding L, Gunnarsen L, Rosdahl N, Machon M, Møller R, Valbjørn O. Keiding L, red. Miljøfaktorer i danskernes hverdag - med særligt fokus på boligmiljø. Statens Institut for Folkesundhed, 2003

 

 
Redigeret: 07.10.04