Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  43, 2003

Børn, ulykker og el-produkter
 

Børns ulykker med elektriske produkter

Apparater som ovne, elkedler, TV mv. pådrager sig ofte særlig opmærksomhed, når de er involveret i børneulykker. Antalsmæssigt er disse ulykker relativt få, ca. 1700 ud af de ca. 200.000 ulykker årligt som rammer børn under 15 år. Det er dog de mindste børn (under 4 år) der er mest udsatte, og forbedret produktdesign vil ofte kunne reducere ulykkesrisikoen. Desuden er oplysning til forældre m.fl. om børns risici for skader ved omgang med elektriske produkter fortsat vigtig for forebyggelsen af disse børneulykker.

 

Antallet af børneulykker med el-produkter har været nogenlunde konstant siden 1990, trods det stigende børnetal. For enkelte produkter er der dog tale om en stigning siden 1990 – dette gælder TV og blendere, hvor antallet af disse ulykker er steget fra ca. 140 til 240 ulykker årligt (TV), og fra 0 til ca. 30 ulykker årligt (blendere).

 

Skaderne er hyppigst forbrændinger, som oftest sker ved berøring af kogeplader, ovn, strygejern eller lamper med hånden. El-kedler er involveret i få, men alvorlige skoldningsulykker, der ofte involverer større dele af kroppen. El-ulykker sker oftest ved berøring af lamper samt defekte ledninger til apparater. Forholdsvis mange ulykker skyldes et TV, der vælter eller falder ned og rammer især fødderne. Ulykkerne med støvsugere og køleskabe skyldes især fald og sammenstød.

 

De fleste skader med el-produkter er ikke alvorlige, men ca. 50 gange årligt fører især væltende TV, el-ulykker og kogende vand fra elkedler til indlæggelse på hospitalet.

 

Tallene i nedenstående figur er baseret på Ulykkesregisterets data for perioden 1998-2002, og omregnet således, at tallene svarer til hele Danmark.

Af:

Birthe Frimodt-Møller, Hanne Møller og Bjarne Laursen

Kilde:

Ulykkesregisteret ved Statens Institut for Folkesundhed

 
Redigeret: 01.02.06