Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  26, 2003

Bedre overlevelse efter blodprop i hjertet
 

Danske og svenske patienter har nu samme overlevelse efter blodprop i hjertet

Overlevelsen efter blodprop i hjertet (AMI) er blevet forbedret markant igennem de sidste 15 år som følge af en forbedret behandling. Medicinsk behandling med blodprop-opløsende medicin og hjertemagnyl samt akut ballon-udvidelse af kranspulsåren har været af størst betydning i denne udvikling. Den samlede udvikling må alt i alt betegnes som en sundhedspolitisk succeshistorie.

 

I figuren vises overlevelsen for danske og svenske hjertepatienter mellem 35 og 74 år sammenlignet for de første 28 dage efter et AMI. Overlevelsen har i begge aldersgrupper været bedre i Sverige end i Danmark, men siden slutningen af 1990’erne er dødeligheden blandt de danske patienter kommet ned på niveau med de svenske patienter. Opgørelserne er baseret på nationale Hjerteregistre for begge lande. Den tidligere forskel i dødeligheden mellem Sverige og Danmark  kan  skyldes forskelle i behandlingen, men kan også skyldes en mere usund livsstil hos danskerne. Samlet var andelen der døde efter et AMI 42% for danske mænd og 36% for svenske mænd i 1987. Dette var i 1998 faldet til 27% for danske mænd og 28% for svenske mænd. De tilsvarende tal for danske og svenske kvinder var 40% og 34% i 1987. Dette var i 1998 faldet til 27% for danske kvinder og 25% for svenske kvinder. Forskellene i 1998 er små og kan skyldes statistisk usikkerhed.

 

Det skal understreges at en meget stor andel (15%) af AMI-patienterne dør pludseligt, således at de ikke når til behandling på et hospital, og denne præ-hospitale dødelighed er kun faldet lidt. Dødeligheden inden for 28 dage blandt de patienter mellem 35 og 74 år, der indlægges på hospital i Danmark er derimod faldet markant fra 25% i 1987 til 13% i 1998.

 

Hvis den store andel af hjertepatienter der dør uden at blive indlagt skal reduceres, er forebyggelse igennem en sund livsstil af meget stor betydning: ingen rygning, motion, sund kost og mindre stress, kombineret med relevant behandling hvis en hjertesygdom først opstår.


 

Dødeligheden efter AMI mellem Danmark og Sverige opdelt i to aldersgrupper

(35-64 år, 65-74 år) for mænd og kvinder. Aldersstandardiseret.

Af:

Søren Rasmussen, Steen Abildstrøm og Mette Madsen

Kilde:

Abildstrøm SZ., Rasmussen S., Rosén M., Madsen M.: Heart, 89(5); 507-11 (2003)

 

 
Redigeret: 26.11.04