Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  20, 2004

Befolkningens reaktion på gener og symptomer
 

Store forskelle i reaktionsmåder på forskellige gener og symptomer

I løbet af en 14 dages periode oplever 72% af befolkningen forskellige former for gener og symptomer. Hyppigst drejer det sig om besvær fra muskler og skelet (51%) efterfulgt af hovedpine (18%), træthed (18%), forkølelse (13%) og søvnbesvær (12%).

 

Flere forskellige forhold har betydning for, hvordan man reagerer på gener og symptomer: hvor alvorlige er symptomerne, hvilke konsekvenser er der af de pågældende symptomer, og hvilke fordele eller ulemper er der ved at gøre noget ved symptomerne. Også en persons socioøkonomiske status, så som uddannelse, erhverv og indkomst er af betydning for, hvordan man reagerer.

 

Reaktionsformerne kan helt overordnet inddeles i

- ikke at gøre noget, dvs. at ignorere sine symptomer,

- egen indsats, dvs. at gøre noget selv i form af almene husråd og praktiske forholdsregler (fx diæt, bruge varmepude, hvile sig), at snakke med familie og venner, at tage håndkøbsmedicin mv. samt

- at søge professionel bistand, dvs. at kontakte læge, at tage receptmedicin eller at følge en behandling, der tidligere er ordineret af en læge.

 

Figuren viser befolkningens egen indsats i relation til en række forskellige symptomer.

Den blå søjle angiver andelen, der gør noget selv i form af velkendte husråd, så som diæt, brug af varmepude, gymnastik mv. Alt i alt reagerer næsten 30% på denne måde over for deres gener og symptomer. Det er især en karakteristisk reaktionsform, når det drejer sig om muskel- og skeletbesvær og om træthed, men det er til gengæld relativt sjældent at reagere på denne måde i relation til psykiske gener (ængstelse og nedtrykthed), eksem, hjertebanken og søvnbesvær.

 

Ligeledes knap 30% reagerer på deres gener og symptomer med at tage håndkøbsmedicin. Også her er der store variationer afhængigt af, hvilket symptom det drejer sig om (den røde søjle). Blandt personer med hovedpine tager 61% håndkøbsmedicin, mens kun ganske få med psykiske symptomer, med hjertebanken, søvnbesvær og træthed bruger håndkøbsmedicin.

 

Har man inden for en 14-dages periode oplevet ængstelse og nervøsitet eller været nedtrykt og ulykkelig er der mange, der forsøger at håndtere symptomerne ved at snakke med venner og familie om problemerne (den grønne søjle). Endelig viser den gule søjle, at naturlægemidler først og fremmest bruges i forbindelse med fordøjelsesbesvær.

 

Alt i alt er der således tale om et meget varieret billede med store forskelle i reaktionsmåde betinget af, hvilke former for gener og symptomer, der er tale om.

 

I en senere "Ugens tal" omtales søgning af professionel bistand som reaktion på gener og symptomer.

 

Figurtekst:

Andel af personer med forskellige gener og symptomer, der reagerer ved selv at gøre noget, at tage håndkøbsmedicin, at tale med venner og familier og at tage naturlægemidler. I procent

 

 

 

Af:Mette Kjøller
Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000

 
Redigeret: 10.02.06