Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  23, 2004

Befolkningens reaktion på gener og symptomer
 

Kontakt til praktiserende læge og brug af receptmedicin

Ca. hver femte voksne dansker, der oplever at have haft forskellige former for gener og symptomer inden for en 14-dages periode, vælger at tage receptmedicin for at afhjælpe eller modvirke symptomerne, ca. hver tiende går til praktiserende læge, og hver tyvende reagerer med at følge en behandling, de tidligere har fået ordineret af deres læge.

 

Forskellige aspekter af befolkningens reaktioner på dagligdagens gener og symptomer er omtalt i Ugens Folkesundhedstal fra uge 12 og uge 20.

 

Figuren fokuserer på de reaktionsformer, der belyser kontakt til læge (talte med praktiserende læge, brugte receptmedicin, fulgte tidligere lægeordineret behandling). De viste reaktionsformer udelukker ikke hinanden gensidigt. 

 

Det er først og fremmest personer med hjertebanken eller mavesmerter, som reagerer med at tale med en læge, mens personer med hovedpine eller træthed kun yderst sjældent kontakter en læge desangående (rød søjle). Brug af receptmedicin ses først og fremmest blandt personer med eksem eller åndedrætsbesvær, mens personer, der har haft gener og symptomer pga. træthed, fordøjelsesbesvær, forkølelse, nakke/skulder-besvær eller hovedpine kun relativt sjældent bruger receptmedicin (blå søjle). Det er især personer med eksem eller muskel- og skeletbesvær, der reagerer på deres gener og symptomer ved at følge en tidligere lægeordineret behandling.

 

Ser man på de forskellige reaktionsformer under et, viser det sig, at andelen der reagerer på deres gener og symptomer med at tage receptmedicin er steget fra 20% i 1994 til 22% i 2000, mens andelen der reagerer med at gå til praktiserende læge eller følge tidligere lægeordineret behandling er uændret i perioden.

Af:

Mette Kjøller

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000

 
Redigeret: 08.02.05