Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  39, 2004

Befolkningens reaktion på hovedpine
 

6 ud af 10 bruger håndkøbsmedicin

Knap hver femte voksne dansker (18%) oplyser at have været generet af hovedpine inden for en 14-dages periode – 7% har endog været meget generet af deres hovedpine. Betydeligt flere kvinder (23%) end mænd (13%) rapporterer om hovedpine, og især blandt de yngre kvinder (16-44 år) er der en høj andel, der melder om hovedpine (30-33%).

 

Resultaterne stammer fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000, der omfattede interview med knap 17.000 voksne danskere.

 

I tidligere udgaver af Ugens Folkesundhedstal er det beskrevet, hvorledes befolkningen reagerer på forskellige former for gener og symptomer (uge 12-2004, uge 20-2004 og uge 23-2004).

 

Hele 61% af voksne med hovedpine reagerer med at tage håndkøbsmedicin. Hermed er det den mest almindelige måde at reagere på, hvis man har hovedpine. Tabellen viser forekomsten af hovedpine blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper og brugen af håndkøbsmedicin som reaktionsform. Blandt de 25-44 årige  kvinder er det 2/3 der reagerer med at tage håndkøbsmedicin, mens det fx kun er omkring halvdelen blandt de 16-24 årige mænd og kvinder og blandt de ældste kvinder. Der er ikke forskel mellem de forskellige uddannelsesgrupper. Der er 13% der reagerer på hovedpine med at bruge receptmedicin – det er især aldersgruppen på 45 år og derover.

 

Knap 11% gør noget selv (hviler sig, bruger varmepude mv.) Mønstret er ens blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper og med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.

Kun én ud af fem voksne med hovedpine vælger at ignorere symptomerne. Det er således en betydelig mindre andel end ved fx lænde-rygbesvær, hvor op til 1/3 vælger at ignorerer symptomerne, eller forkølelse, hvor næsten halvdelen vælger at ignorere symptomerne. Men mønstret er fortsat det samme: færrest kvinder i aldersgruppen 25-44 år og 45-66 år ignorerer deres symptomer.

Forekomst af hovedpine inden for en 14-dages periode og andel, der reagerer med at tage håndkøbsmedicin.

 

Andel med hovedpine i befolkningen

%-tal

Andel, der har brugt håndkøbsmedicin som reaktion på hovedpinen

%-tal

Mænd

16-24 år

16,7

52,3

 

25-44 år

16,2

62,5

 

45-66 år

11,9

59,5

 

67-79 år

5,9

55,3

 

80+ år

4,0

65,2

 

 

 

 

 

Mænd i  alt

13,2

59,4

 

Kvinder

16-24 år

32,9

55,1

 

25-44 år

30,4

66,9

 

45-66 år

19,4

61,6

 

67-79 år

9,3

49,7

 

80+ år

10,4

42,5

 

 

 

 

Kvinder i alt

23,3

61,8

Af:

Mette Kjøller og Michael Davidsen

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000

 
Redigeret: 18.10.04