Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  12, 2004

Befolkningens sygdomsadfærd: Stor selvbehandlingsaktivitet
 

Befolkningens reaktion på symptomer og gener

Det er en udpræget skrøne, at den danske befolkning søger læge for selv de mindste symptomer og gener – og at sundhedssystemet derved belastes helt urimeligt. Det er tværtimod således, at den danske voksenbefolkning  i vid udstrækning selv håndterer sine symptomer og géner. Det viser tal fra den seneste repræsentative undersøgelse af danskernes sundhed- og sygelighed år 2000.

For en del år siden opfandt nogle alment praktiserende læger begrebet: En JOK-konsultation – det betyder: en Jævnt Overflødig Konsultation. Der er næppe tvivl om, at set med en alment praktiserende læges øjne kan dette fænomen være en realitet. Men når man ser det i et folkesundhedsperspektiv, ser det helt anderledes ud. Her er hovedindtrykket, at befolkningen i vid udstrækning selv tager hånd om de oplevede symptomer og gener uden at belaste det professionelle system urimeligt.

 

I de befolkningsrepræsentative sundheds- og sygelighedsundersøgelser som Statens Institut for Folkesundhed gennemfører periodisk spørges om forekomsten af symptomer, gener og sygdom.

Man kortlægger bl.a., hvorledes forekomsten af gener og symptomer har været inden for en 14-dages periode og kortlægger samtidigt hvad befolkningens reaktion på symptomer og gener har været.

Tabellen nedenfor viser oversigtsmæssigt hvorledes befolkningen har reageret på symptomer, opdelt i meget generende og kun lidt generende symptomer.

Man bemærker først, at 3 ud af 4 voksen danskere (72,3 %) inden for en 14-dages periode har haft symptomer og gener. Hvordan reagerede befolkningen på dette?

Lidt over hver fjerde voksne dansker (26,8 %) gjorde slet ikke noget. Den hyppigste måde at reagere på gener og symptomer er at gøre noget selv – fx bruge velkendte husråd og praktiske forholdsregler så som at holde diæt, at hvile sig eller at gøre gymnastik. Den næsthyppigste reaktionsform er at tage håndkøbsmedicin (27,2 %), derefter kommer brug af receptmedicin (22,2 %). Det var 8,4 % der søgte læge inden for denne 2-ugers periode.

Tabellen viser også, at når der er tale om meget generende symptomer stiger lægesøgningen betydeligt – men selvbehandlingen er fortsat markant.

 

Der vil senere komme ”Ugens tal for folkesundhed”, som uddyber befolkningens sygdomsadfærd fx i relation til smerter, til hovedpine, til nedtrykthed, forkølelse, mv.

Af:

Finn Kamper-Jørgensen og Mette Kjøller

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000

 
Redigeret: 19.09.04