Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  40, 2003

Bilulykker
 

Antallet af trafikuheld med personbiler er steget siden 1990

Sommerens mange dødsulykker på vejene har givet anledning til overvejelser over, hvordan man undgår ulykker på vejene. Men dødsulykkerne er kun toppen af isbjerget. I Ulykkesregisteret er trafikulykker blevet registreret på fem skadestuer siden 1990. Vi har sammenlignet tal fra disse skadestuer i perioden januar-juni for årene 1990-2003 for at betragte udviklingen over et længere perspektiv.

 

I perioden er antallet af ulykker for personbiler med skadestuekontakt steget med 100% (fra 743 i 1990 til 1490 i 2003). Stigningen er størst for aldersgruppen 30-39 år, hvor antallet af skadestuekontakter er mere end tredoblet, som vist i figuren. Til gengæld er der ingen stigning hos befolkningen over 70 år. Stigningen i henvendelser til skadestuerne gælder især nakkeskader, lænderygskader og skulderskader, samt personer der kommer på skadestuen, uden at der er en konstaterbar skade. Antallet af forstuvninger og kvæstelser er stigende, medens sårskader og knoglebrud er faldende – et tegn på, at sikkerhedsudstyr som sikkerhedsseler og airbags bliver brugt.  Det er svært at vurdere, om der er en tilsvarende udvikling i alvorlige skader, idet usynlige skader kan give varige men. Antallet af indlagte er dog ikke steget i samme omfang som antallet af ulykker, og antallet af længere indlæggelser har været nogenlunde konstant.

 

Det er væsentligt, at man ikke kun bedømmer trafiksikkerheden ud fra antallet af dødsulykker. Udviklingen i bilernes sikkerhedsudstyr og bedre behandlingsmetoder på sygehusene har betydet, at overlevelsesmuligheden efter trafikuheld øges. Til gengæld vil flere muligvis leve videre med mén efter ulykkerne. Skal man vurdere udviklingen i trafikulykker, bør man ud over antallet af døde derfor også se på antallet af tilskadekomne og ikke mindst typen af skader.

 

Af:

Bjarne Laursen og Hanne Møller

Kilde:

Ulykkesregisteret ved Statens Institut for Folkesundhed

 
Redigeret: 01.02.06