Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  17, 2003

Borgerinddragelse
 

En tredjedel af danskerne er aktive i "forenings"-Danmark

De fleste nationale folkesundhedsprogrammer understreger vigtigheden af, at sundhedsfremme og forebyggelse sker på borgernes præmisser. Det ses også i den danske regerings sundhedsprogram ”Sund hele livet”, der lægger stor vægt på, at det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde sker i partnerskaber, hvor både den enkelte borger og de frivillige og private organisationer inddrages inden for de rammer, som det offentlige er med til at skabe.

 

I den danske befolkning er der et stort potentiale for, at sådanne sundhedsstrategier kan  udvikles. Det peger resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen år 2000 på. I denne har Statens Institut for Folkesundhed spurgt om danskernes deltagelse i møder og aktiviteter, og om deres interesse for og deltagelse i debatten om sundhed og forebyggelse.

 

En tredjedel af danskerne (33%) deltager månedligt eller oftere i møder og aktiviteter i forskellige organisationer og institutioner. Figuren viser, hvilke former for aktiviteter det drejer sig om. Kvinder deltager oftest i møder på skoler og i daginstitutioner (15%), mens mænd oftest deltager i møder i idrætsforeninger eller sportsklubber (13%). Kvinderne deltager således oftere end mænd i møder og aktiviteter vedr. omsorgsfunktioner (skoler og daginstitutioner, ældreråd og menighedsaktiviteter), mens mænd, ud over idræts- og sportsaktiviteter, hyppigere deltager i politisk orienterede aktiviteter (fagforeninger, vælgerforeninger og beboerforeninger).

 

Variationen mellem mænds og kvinders deltagelse i møder og aktiviteter er meget lille, og alle aldersgrupper er stort set lige aktive. Der ses dog en tendens til, at der blandt yngre mellem 16 og 24 år er lidt færre aktive (27%), og at der blandt kvinder mellem 25 og 44 år er flere aktive (38%) end gennemsnittet (33%).

 

Danskernes deltagelse i møder og aktiviteter stiger klart med stigende antal års uddannelse – fra 28% blandt personer med mindre end 10 års uddannelse til 41% blandt personer med 15 eller flere års uddannelse. Ugifte og samlevende deltager i mindre omfang i møder og aktiviteter end gifte, separerede/skilte og enker/enkemænd.

 

I alt 55% oplyser samtidig, at de er interesserede i debatten om sundhed og forebyggelse, medens kun 2% deltager aktivt. På den anden side er det kun 5% der oplyser, at de slet ikke er interesserede. Kvinder er generelt mere interesserede og aktive end mænd, og den største interesse forekommer blandt de 45-66-årige.

 

Af:

Jytte Poulsen og Niels Kr. Rasmussen

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000, Statens Institut for Folkesundhed

 

 
Redigeret: 26.11.04