Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  25, 2003

Brug af sundhedsvæsenet
 

Stadigt flere bruger sundhedsvæsenets ydelser

Instituttets landsrepræsentative undersøgelser i den danske voksenbefolkning 1987, 1994 og 2000 giver mulighed for at beskrive og analysere udviklingen i befolkningens brug af sundhedsvæsenets ydelser mv.

 

Det er på dette grundlag, at figuren neden for er fremstillet.

 

Når man sammenligner tallene, der udtrykker den andel af befolkningen, der bruger sundhedsvæsenets ydelser mv., danner der sig det hovedindtryk, at alle former for brug af  ydelser er vokset jævnt igennem de sidste ca. 15 år. Befolkningsandelen, der søger kiropraktor er nogenlunde den samme, mens andelen der bruger alternativ behandling er mere end  fordoblet.

 

Et sådant vækstmønster har konsekvenser for økonomien i sundhedsvæsenet og for samfundsøkonomien. Sundhedsudgifterne øges.

 

Hvorfor ser vi denne udvikling? Fra tidligere analyser ved vi, at en væsentligt drivende, underliggende faktor er befolkningens helbredsforhold. Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne viser en klar vækst i langvarig sygdom.

 

Langvarig sygdom i den voksne danske befolkning

                           i procent

1987                          32

1994                          38

2000                          41

 

I et sundhedssystem, der er baseret på den ide, at borgerne uden væsentlige forhindringer af økonomisk art skal kunne nyde godt af et behandlingssystems ydelser - efter borgerens behov - må man derfor forvente vækst i ydelserne i overensstemmelse med helbredstilstanden i befolkningen. En ældre befolkning vil bruge flere sundhedsydelser (den demografiske komponent). Men samtidigt ses en realvækst i visse sygdomsgrupper (den epidemiologiske komponent). Det er disse forhold, der ligger bag det øgede brug af sundhedsvæsenet, samtidig med at befolkningens tærskel for at bruge sundhedsvæsenets ydelser måske har ændret sig.

 

Af:

Ulrik Hesse og Finn Kamper-Jørgensen

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne 1987, 1994 og 2000

 

 
Redigeret: 13.10.04