Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  41, 2004

Dødeligheden i aldersgruppen 15-24 år og 45-64 år
 

Danskernes internationale placering flot for unge, men forværres for midaldrende

Ændringer i et lands middellevetid skyldes, at dødeligheden ændres i en eller flere aldersgrupper. Når Danmarks internationale placering, hvad angår middellevetid ændrer sig, har der derfor været aldersgrupper, hvor dødeligheden i Danmark har udviklet sig anderledes end i andre lande.

 

Vi viser her eksempler på to aldersgrupper, hvor udviklingen i Danmark i forhold til andre lande¸ har været vidt forskellig i de seneste 50 år. Det ene drejer sig om unge i alderen 15-24 år, det andet om midaldrende i alderen 45-64 år.

 

Blandt unge i alderen 15-24 år har dødeligheden i Danmark i de seneste 50 år været lav i forhold til andre lande. Det gælder både mænd og kvinder. I denne aldersgruppe har dødeligheden i Danmark siden 1950 tilhørt de laveste blandt 20 rige lande*, og til sidst i perioden lå både danske mænd og kvinder på tredjepladsen; kun Sverige og Holland havde en lavere dødelighed end Danmark.

 

Helt anderledes er det gået for de midaldrende danskere i aldersgruppen 45-64 år. I denne aldersgruppe lå danske mænd på en 5. plads i 1950erne og i 1960erne, men derefter forværredes situationen, og i 1990erne var danske mænd faldet ned på 15.-16. pladsen.

 

For de danske kvinder, i aldersgruppen 45-64 år, har udviklingen været endnu værre. I 1950erne lå de danske kvinder - som mændene - pænt placeret på en 5. plads blandt de 20 lande, men derefter er situationen forværret, og siden 1980 har danske kvinder haft en bundplacering som nummer 20 og sidst blandt de 20 lande.

 

* Danmark, Norge, Sverige, Finland, Storbritannien, Irland, Holland, Belgien, Tyskland, Frankrig, Schweiz, Østrig, Italien, Grækenland, Spanien, Portugal, USA, Canada, Australien og New Zealand 

 

Figuren viser dødeligheden blandt danskere i alderen 15-24 år og 45-64 år. Danmarks placering blandt 20 lande* (1 bedst, 20 dårligst)

 

* Danmark, Norge, Sverige, Finland, Storbritannien, Irland, Holland, Belgien, Tyskland, Frankrig, Schweiz, Østrig, Italien, Grækenland, Spanien, Portugal, USA, Canada, Australien og New Zealand 

Af:

Knud Juel

Kilde:

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år. Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder?

 
Redigeret: 10.10.16