Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  17, 2004

Dagligdagens gener og symptomer
 

Symptomer, sygdom og brug af sundhedsvæsenet i løbet af en 14-dages periode

Instituttets Sundheds- og sygelighedsundersøgelser er baseret på repræsentative udsnit af den voksne befolkning. Her indsamles data om såvel brug af sundhedsvæsenet som forekomsten af en række sygelighedsfaktorer, og data vedrører såvel voksne, der allerede er i kontakt med sundhedsvæsenet som voksne uden kontakt. Således er det muligt på en gang både at belyse sygeligheden i befolkningen og brugen af sundhedsvæsenet.

 

Figuren viser, hvad der sker i befolkningen i løbet af en 14-dages periode. En stor del oplever at have gener og symptomer inden for en 14-dages periode. I 2000 angav således 72% af voksne danskere at have haft et eller flere symptomer inden for en 14-dages periode, og 34% at have en eller flere meget generende gener eller symptomer. Hyppigst angives smerter eller ubehag i nakke/skulder (28%), smerter eller ubehag i ryg/lænd (26%) og smerter eller ubehag i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller led (23%). Dernæst følger hovedpine (18%), træthed (18%), forkølelse (13%) og søvnbesvær (12%). I alt 53% af befolkningen har inden for en 14-dages periode brugt recept- og eller håndkøbsmedicin – hyppigst i form af smertestillende medicin (32%). Ligeledes inden for en 14-dages periode har 15% i befolkningen oplevet at være begrænset i at udføre dagligdags aktiviteter pga. sygdom. Med dagligdags aktiviteter forstås aktiviteter i arbejde, hjem, fritid mv. Endelig har 8% haft kontakt til en læge som følge af generne og symptomerne. Kun en ganske lille del – under 1% - af befolkningen har været indlagt på hospital.

 

Det fremgår således, at en stor del af dagligdagens gener og symptomer slet ikke bliver kendt af den praktiserende læge eller i sygehusvæsenet.

 

Af:

Mette Kjøller

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000

 
Redigeret: 11.01.05