Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  13, 2003

Danskernes boligmiljø
 

1,2 millioner voksne danskere er generet af miljøforhold i deres hjem

Miljøforhold af betydning for sundheden er relateret til alle aspekter af hverdagen, dvs. både det man spiser, den luft man indånder, og det miljø man lever og arbejder i. 

 

Danskerne reagerer på gener og ubehag. Derfor er danskernes gener og oplevelse af ubehag blevet kortlagt som en mulig baggrund for bedre at forstå danskernes reaktioner på det miljøpolitiske område.

Det danske klima og livsmønster gør, at mange danskere opholder sig et betydeligt antal timer i boligen.

Nye tal, indsamlet i år 2000 fra en repræsentativ undersøgelse af danskernes sundhed, livsstil og miljø fokuserer netop på boligmiljøet.

 

I alt 28% af den voksne danske befolkning er generet af mindst én af en række miljøfaktorer i boligen. Dette svarer til 1,2 millioner danskere. De mest udbredte gener er relateret til støj, lugt og termisk komfort. Som det fremgår af figuren, er det trods alt en begrænset gruppe danskere, der er meget generet af forhold i boligmiljøet.

 

Indendørs boligforhold af betydning for sundheden er eksempelvis fugtskader og mugpletter, som bl.a. kan give hovedpine. I alt 17,7% af danskerne har fugtskjolder eller mugpletter på vægge, lofter eller gulve. Et andet eksempel på boligforhold af betydning for sundheden er gulvtæpper i soveværelset, som kan være reservoir for husstøvmider og dermed medføre gener for husstøvmideallergikere. I alt 57,1% af danskerne har fast tæppe eller stort tungt gulvtæppe i soveværelset.

 

Trafik i nærheden af boligen ser ud til at spille en stor rolle for danskerne. I alt 11,4% oplever lugtgener fra trafik, og 6,2% oplever støjgener fra trafik. Udluftning i boligen er vigtig for indeklimaet, men 5,1% af befolkningen oplever støj eller luftforurening udefra som en barriere for at kunne lufte ud. I alt oplever 10,8% af danskerne en eller flere former for barrierer for udluftning.

 

”Miljøfaktorer i danskernes hverdag – med særligt fokus på boligmiljø” er titlen på en netop udkommet rapport, hvori ovenstående emner blandt andet er beskrevet.

  

Af:

Mette Machon

Kilde:

Keiding L, Gunnarsen L, Rosdahl N, Machon M, Møller R, Valbjørn O. Keiding L, red. Miljøfaktorer i danskernes hverdag - med særligt fokus på boligmiljø. Statens Institut for Folkesundhed, 2003

 
Redigeret: 13.10.04