Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  32, 2003

Danskernes højde
 

Danskerne bliver højere og højere

Resultater fra sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSY) dokumenterer, at danskerne er blevet højere. I 1987 var gennemsnitshøjden for en dansk mand på 16 år eller derover 177,3 cm og i år 2000 var det 179,1 cm. Tilsvarende er kvinders gennemsnitshøjde steget fra 165,3 cm i 1987 til 166,4 cm i 2000. Det fremgår af figuren, at gennemsnitshøjden for en voksen dansker er steget i alle aldersgrupper på nær blandt kvinder på 67 år eller derover, der har uændret højde.

 

Tabellen viser gennemsnitshøjden for mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper i 2000. Forskellene mellem aldersgrupperne afspejler både forskelle mellem generationer (fødselsårgange) og aldersmæssige forskelle (fortsat vækst i de yngre aldersgrupper men reduktion i højden i de ældste aldersgrupper). I 2000 havde mænd i aldersgruppen 30-34 år den højeste gennemsnitshøjde (182,2 cm). For kvinder var det aldersgrupperne 20-24 og 25-29 år (169,0 og 169,1 cm).

 

 

Mænd

Kvinder

I alt

 

- - - - - - - - højde i cm - - - - - - - -

16-19 år

181,0

168,5

174,8

20-24 år

181,9

169,0

175,5

25-29 år

181,8

169,1

175,4

30-34 år

182,2

168,3

175,0

35-39 år

181,5

167,8

174,5

40-44 år

180,9

166,9

173,8

45-49 år

179,3

166,4

172,9

50-54 år

178,5

166,1

172,2

55-59 år

177,4

165,3

171,6

60-64 år

176,1

165,1

170,7

65-69 år

175,9

164,0

169,8

70-74 år

175,5

163,0

169,1

75-79 år

174,1

162,7

168,0

80 år eller derover

173,2

161,6

166,1

I alt

179,2

166,4

172,7

 

I  sundheds- og sygelighedsundersøgelserne interviewes landsrepræsentative udsnit af den voksne befolkning om deres sundheds- og helbredstilstand og om faktorer af betydning herfor. I 1987 og 1994 er der interviewet knap 5.000 personer og i 2000 knap 17.000. I forbindelse med interviewet har svarpersonerne selv angivet deres højde og vægt.

 

Ved sammenligning af resultaterne fra sundheds- og sygelighedsundersøgelserne med andre oplysninger om højde er det vigtigt at være opmærksom på, om der er tale om selvrapporterede data, eller om der er foretaget måling. Ved selvrapportering må der forventes at ske en vis fejlrapportering, idet fx meget høje personer og meget små personer har tendens til at angive en højde, der nærmer sig befolkningsgennemsnittet. Dvs. meget høje personer vil angive en højde, der er lavere end deres reelle (målte) højde, mens meget små personer vil angive en højde, der er højere end deres reelle højde.

 

Da data til sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er indsamlet på samme måde, nemlig ved personligt interview, må det imidlertid antages, at sammenligningen her er gyldig – og der således er tale om en reel øgning i befolkningens højde.

 

Af:

Mette Kjøller og Michael Davidsen

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne 1987, 1994 og 2000

 
Redigeret: 07.10.04