Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  36, 2002

Danskernes vitalitet
 

Midaldrende og ældre har forbedret vitalitet

Vitalitetsbegrebet afspejler oplevelsen af at være veloplagt, energisk og fuld af liv. Der er tale om positive følelser, som er med til at bevare eller fremme sundhed og livskvalitet. Føler man sig omvendt træt, uoplagt og udslidt er det udtryk for, at man har det dårligt, og at man har forringet livskvalitet.

 

Spørger man et landsrepræsentativt udsnit af voksne danskere om, hvordan de inden for de seneste 4 uger har haft det med hensyn til at være veloplagt, energisk og fuld af liv, svarer 56%, at de hele tiden eller det meste af tiden har følt sig veloplagt og fuld af liv, 44% har hele tiden eller det meste af tiden følt sig energisk, 62% har på intet tidspunkt eller kun lidt af tiden følt sig træt, og 78% har på intet tidspunkt eller kun lidt af tiden følt sig udslidt.

 

I alt 35% af voksne danskere giver udelukkende positive vurderinger, dvs. de oplever at have en høj grad af vitalitet. Relativt flere mænd end kvinder vurderer, at de har høj vitalitet, og de midaldrende (45-66 årige) vurderer hyppigere end andre aldersgrupper, at de har høj vitalitet.

Det er også oftere gifte end samlevende og enlige, der vurderer at have en høj grad af vitalitet. 51% af selvstændige med ansatte har høj vitalitet mens tallet er 37% for ufaglærte arbejdere og 15% for førtidspensionister.

 

Sammenligner man danskernes vurdering af deres vitalitet i 2000 med 1994, er der samlet set kun sket en lille stigning i andelen, der vurderer at have høj vitalitet. Udviklingen er forskellig i forskellige aldersgrupper. Således er andelen, der vurderer at have høj vitalitet faldet blandt de 16-24 årige mænd og kvinder, uændret blandt de 25-44 årige men steget blandt de 45-66 årige og 67-årige eller derover (se figuren).

 

Af:

Mette Kjøller  

Kilde:

Sundheds- og Sygelighedsundersøgelserne 2000

 
Redigeret: 01.10.04