Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  13, 2004

Drikkemønster og dødelighed
 

”Binge-drinking” øger risikoen for at dø for tidligt

Der har i nogle år været formodning om, at den alkoholrelaterede dødelighed er mindre, når man har et lille men jævnt forbrug af alkohol, sammenlignet med et forbrug, hvor man drikker relativt store mængder på én gang, også kaldet ”binge-drinking”. (Binge-drinking er et engelsk udtryk for at indtage store mængder alkohol på én gang)

 

En ny dansk undersøgelse viser nu, at denne formodning er rigtig. Undersøgelsen viser to ting:

1. At risikoen for at dø tidligere øges betydeligt, især for kvinders vedkommende, hvis et ugentligt forbrug over 7 genstande drikkes på én gang.

2. At dødeligheden er mindre, når man drikker en lille smule fordelt over 5-6 dage om ugen, i forhold til ikke at drikke noget overhovedet.

 

Resultaterne stammer fra en stor befolkningsundersøgelse, ”Kost, kræft og helbred” som blev foretaget i 1993-97. Ca. 27.000 mænd og 30.000 kvinder i alderen 50-65 år deltog. I undersøgelsen indgik meget detaljerede spørgsmål om alkoholforbrug. Dels om hvor ofte folk drak, men også om hvor meget.

 

Da man næsten 7 år senere lavede en opfølgning på undersøgelsen, var 1528 mænd og 915 kvinder døde. Disse dødsfald er blevet undersøgt i forhold til personernes alkoholforbrug.

Som det ses af figuren nedenfor, så er den laveste risiko for at dø før tiden for mænd at drikke mellem 7 og 20 genstande om ugen fordelt på 5-6 dage om ugen. Den største risiko for mænd er at drikke mere end 14 genstande én gang om ugen eller sjældnere. For kvinder gælder, at den laveste risiko er at drikke mellem 1 og 13 genstande om ugen fordelt på 5-6 dage om ugen. Den største risiko er forbundet med at drikke fra 7 genstande én gang om ugen eller sjældnere.

 

Undersøgelsen viser også, at det gennemsnitlige alkoholforbrug er højere blandt dem, der drikker hyppigt, end dem der ikke drikker hyppigt.  

Figurens tal (relativ risiko) skal forstås således, at værdier over 1 indikerer en forøget risiko. Fx betyder tal over to, at der er dobbelt så stor risiko for at dø for tidligt.

Af:

Janne Tolstrup og Anne Grene

Kilde:

Tolstrup JS, Jensen MK, Tjønneland A, Overvad K, Grønbæk M. Drinking pattern and mortality in middle-aged men and women. Addiction 2004,vol 99, p 323-330.

 
Redigeret: 19.09.04