Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  02, 2003

Faldulykker om vinteren
 

Ældre falder i glat føre

Ældre falder ofte på fortove og veje. Knækkede fliser, kantstene og huller er nogle af faremomenterne. Om vinteren gør sne og is desuden fortovene glatte. Fra december til marts måned er der en overhyppighed af faldulykker på gader og veje for de ældre (65 år og derover).

 

Ulykkesregisterets skadestuedata viser, at antallet af ældres faldulykker er ca. 40% højere i december end på en gennemsnitlig måned. En del af denne stigning kan forklares ved, at flere går rundt i byen på juleindkøb, men for ca. 20% af faldulykkerne i december er glat føre direkte angivet som årsag. I januar og februar er antallet af faldulykker kun lidt højere end årets øvrige måneder. Figuren viser antal beregnet for hele Danmark på grundlag af Ulykkesregisterets data.

 

I alt skønnes årligt godt 40.000 ældre i aldersgruppen på 65 år og derover at henvende sig på skadestuer i Danmark efter et fald. Fald på grund af glat føre udgør kun en mindre del af faldulykkerne hos ældre – der er tale om i alt 400 glatføreulykker svarende til 5% af de godt 7.000 faldulykker blandt ældre, der årligt sker på fortove og veje.

 

Faldulykkerne på fortove og veje medfører ofte brud. 57% af de ældre, der falder og får kontakt til skadestuerne, har pådraget sig et brud mod 45%, når det ikke er glat. De fleste brud sker i skuldre, arme og især håndled, mens ca. 14% er hofte/lårbensbrud.

 

Selv om glat føre altså ikke er den eneste årsag til, at ældre falder om vinteren, kan rydning, saltning og grusning af fortove og veje dog let forebygge en del af disse ulykker.

Af:

Bjarne Laursen

Kilde:

Ulykkesregisteret, SIF

 
Redigeret: 01.02.06