Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  18, 2004

Flere el-ulykker
 

Stigende antal el-ulykker i hjemmene

Flere og flere kommer på skadestuen efter ulykker med elektricitet i hjemmet og i fritiden i øvrigt. Beregnet ud fra Ulykkesregisterets data er der sket en stigning fra ca. 150 ulykker årligt i starten af 1990-erne, til ca. 400 i 2003. Ulykkerne rammer især drenge og mænd under 40 år. El-ulykker har mange årsager, men blandt de hyppigste er følgende: Berøring af defekte eller uisolerede ledninger, reparation eller andre indgreb i apparater, udskiftning af pærer eller berøring af fatninger, berøring af defekte el-apparater eller stikkontakter, ofte med våde hænder eller ved rengøring, børns leg med stikkontakter og bid i ledninger. Næsten hver 4. skadestuekontakt fører til indlæggelse, især børn indlægges til observation. Skaderne kræver sjældent behandling. Det skal dog bemærkes, at el-ulykkerne – trods stigningen - kun udgør en lille andel af de ca. 600.000 ulykker årligt, der medfører skadestuebesøg.

 

Også antallet af skadestuekontakter efter arbejdsulykker med el er stigende, fra ca. 200 i 1990 til ca. 600 i 2003.

 

Hvad dødsulykker med elektricitet angår, skete der ca. 4 dødsfald om året frem til 1993, hvorefter det faldt til et enkelt i 1997 og 1998. Siden er der sket en stigning til 4 dødsulykker i 2000.

 

Tallene kommer fra Ulykkesregisteret ved Statens Institut for Folkesundhed og er baseret på detaljerede oplysninger om ulykker og skader i perioden 1998-2003 fra skadestuer, der modsvarer ca. 15 % af den danske befolkning.

Af:

Bjarne Laursen, Birthe Frimodt-Møller og Hanne Møller

Kilde:

Ulykkesregisteret

 
Redigeret: 30.11.04