Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  22, 2003

Flere indlægges med kronisk lungesygdom
 

KOL indlæggelser i Danmark 1977-2001

Kronisk obstruktiv lungesygdom – KOL - er en kronisk uhelbredelig sygdom i luftvejene og lungerne. Rygning er den væsentligste risikofaktor for udvikling af KOL, og det skønnes, at 80-90% af KOL-dødsfaldene skyldes rygning. KOL kaldes også rygelunger.

 

I de sidste årtier har KOL udviklet sig til en folkesygdom, og stigningen er især sket for kvindernes vedkommende. I 2002 blev KOL medtaget som en af otte folkesygdomme i Regeringens sundhedsprogram ”Sund Hele Livet”. Begrundelsen herfor var, at der er store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med sygdommen.

 

I de sidste 25 år er der sket store ændringer i antallet af hospitalsindlæggelser på grund af KOL. For mænd lå antallet af indlæggelser på omkring 5.000 årligt frem til 1990, hvorefter antallet er steget til mere end 10.000 om året. For kvinder har der næsten været en konstant stigning i antallet af indlæggelser fra omkring 2.500 årligt i 1977 til mere end 12.000 indlæggelser om året i 2001. I starten af perioden var der dobbelt så mange indlæggelser om året blandt mænd som blandt kvinder, mens der fra 1993 har været flere indlæggelser blandt kvinder, og forskellen er i de seneste år øget til et par tusinde.

 

En del af stigningen i antal indlæggelser skyldes en øget andel ældre i befolkningen. Hvis der tages hensyn til alderssammensætningen, bliver udviklingen i den aldersstandardiserede indlæggelseshyppighed som vist nedenfor til højre. Når man tager hensyn til aldersfordelingen, er der fortsat en større hyppighed af KOL-indlæggelser blandt mænd end blandt kvinder

 

I år 2001 kostede KOL patienter i direkte hospitalsudgifter 530 mio. kroner.

 

 

Af:

Knud Juel

Kilde:

KOL i Danmark. Sygdommen der hver dag koster 10 danskere livet

 

 
Redigeret: 13.10.04