Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  45, 2003

Folkesundhed i Arktis
 

Grønlandske myter, realiteter og diabetes

Danmark og Grønland adskiller sig på mange måder hvad angår sundhedsforhold og sygdomsmønster, mens Grønland ligner det nordlige Canada og Alaska. Det var et af hovedindtrykkene fra den internationale kongres om arktisk sundhed, der blev afholdt i Grønlands hovedstad, Nuuk, i september 2003. Selvom mange foredrag stadig handlede om infektionssygdomme, er det sygdomme relateret til den vestlige livsstil, der forventes at komme til at præge det arktiske sygdomsbillede i dette århundrede.

 

Type 2 diabetes er et godt eksempel på denne udvikling. En undersøgelse fra 1962 viste, at denne sygdom stort set ikke forekom i Grønland. Senere undersøgelser fra Alaska og Canada viste en stigende forekomst, og endelig viste en stor befolkningsundersøgelse fra Grønland i 1999-2001, at forekomsten af type 2 diabetes nu er omkring 10% og stærkt stigende med alderen (se figuren). Denne forekomst er noget højere end i Danmark. Samtidig har en ligeså stor andel af den grønlandske befolkning nedsat glukosetolerans, hvilket er et forstadium til type 2 diabetes.

 

Type 2 diabetes er til dels arveligt betinget, men udløses af overvægt og fysisk inaktivitet. Der er noget, der tyder på, at Inuit og dermed grønlændere er arveligt disponeret for diabetes, og at ændringer af livsstilen i vestlig retning har fremprovokeret den høje forekomst af diabetes. Hvor langt udviklingen går, ved man af naturlige årsager ikke endnu, men fra andre befolkninger i verden har kombinationen af arvelig disposition og livsstil medført meget høje forekomster af diabetes, helt op til 40-50% blandt Pima indianerne og befolkningen på Nauru i Stillehavet.

 

En væsentlig ændring af livsstilen i disse år i Grønland er kostens ændring fra traditionel fangerkost med et stort indhold af bl.a. n-3 fedtsyrer (”fiskeolier”), monoumættet fedt og selen til en mere danskpræget kost med frugt, grøntsager og mejeriprodukter. Der er mange myter omkring den traditionelle, grønlandske kost men begrænset viden om den samlede kosts indvirkning på forekomsten af hjertekarsygdom og diabetes blandt Inuit. Statens Institut for Folkesundhed deltager sammen med forskere fra Canada og Alaska i et internationalt forskningsprojekt om denne problemstilling.

 

Blandt andre folkesundhedsproblemer i Arktis med relation til kronisk sygdom kan nævnes rygning og overvægt. Andelen af rygere er på vej ned i Grønland, men det er dog stadig 70% af voksenbefolkningen, der ryger. I Danmark er tallet nu lidt over 30%. Også i Grønland er andelen af svært overvægtige stigende.

   

Af:

Peter Bjerregaard

Kilde:

Bjerregaard P et al. Inuit health in Greenland. Int J Circumpolar Health 2003; 62 (suppl 1): 1-79.

 

Philbert PE. Diabetes i kraftig vækst i Grønland. Polarfronten 2003 (3): 8-9.

 

Jørgensen ME et al. Diabetes and impaired glucose tolerance among the Inuit population of Greenland. Diabetes Care 2002; 25: 1766-71."

 
Redigeret: 26.11.04