Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  11, 2005

Folkesygdomme i lægekonsultationer
 

Hver anden konsultation i lægepraksis drejer sig om en folkesygdom

Hvert andet lægebesøg blandt voksne i almen lægepraksis er en patient, der henvender sig  med én af de otte folkesygdomme, som indgår i regeringens folkesundhedsprogram ”Sund hele livet”.

 

Oplysningerne stammer fra en netop gennemført registrering af 22.000 voksne patienters konsultationer hos ca. 400 alment praktiserende læger i lægernes dagkonsultationer.

 

De otte folkesygdomme, som regeringen gennem sit folkesundhedsprogram vil gøre en forebyggende indsats over for, er: hjerte-karsygdomme, muskel-skeletsygdomme, psykiske lidelser, type-2 diabetes, kræft, rygerlunger, astma og allergi og knogleskørhed. Tabellen  viser, hvor stor en del af konsultationerne, der er relateret til de forskellige folkesygdomme. Hjerte-karsygdomme, som er den største sygdomsgruppe, indbefatter bl.a. forhøjet blodtryk, hjertekrampe og blodprop i hjertet. Derefter kommer muskel-skeletsygdomme, herunder gigt og dårlig ryg.

 

Tabellen viser også, at en praktiserende læge i gennemsnit har 42 konsultationer ugentlig med voksne patienter med folkesygdomme. Der er derfor god grund til at gøre en forebyggende indsats, således som det fremgår af ”Sund hele livet”.

 

 


Tabel 1: Andelen af lægekonsultationer fordelt på de otte folkesygdomme

Af:

Niels Kristian Rasmussen og Finn Kamper-Jørgensen, Statens Institut for Folkesundhed

Kontaktperson: Dorte Gilså Hansen, tlf. 6550 3039

Kilde:

Dorte Gilså Hansen, Niels Kr. Rasmussen & Anders Munck: Folkesygdomme i almen praksis. Forekomst og forebyggelsesperspektiver vurderet i forbindelse med auditregistrering. Audit projekt Odense, Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense, Syddansk Universitet og Statens Institut for Folkesundhed, 2005.

 

Udgivelsen eksister pt. kun som en PDF-fil. Den kan læses her.

Ultimo marts foreligger PDF-filen som en trykt publikation.

 
Redigeret: 17.03.05