Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  10, 2005

Forekomst af eksem i Danmark
 

Flere danskere plages af eksem

Antallet af danskere der er plaget af eksem, er stigende for både mænd og kvinder. I 1987 var 4,4% danskere over 16 år plaget af eksem inden for det seneste år, mens dette tal er steget til 6,2% i 2000. Som det ses af figuren, er stigningen sket i alle aldersgrupper, men den relativt største stigning ses for de ældste mænd samt for de 25-44-årige kvinder. Generelt er lidelsen hyppigst blandt kvinder, idet 7,7% kvinder lider af eksem, mens 4,6% mænd siger, de er plaget af eksem. Forekomsten synes at aftage med alderen for kvinder, hvorimod et lignende mønster ikke ser ud til at være gældende for mænd.

 

Tallene stammer fra de landsrepræsentative Sundheds- og sygelighedsundersøgelser, som Statens Institut for Folkesundhed udfører med års mellemrum. Spørgeskemaundersøgelserne er gennemført i 1987, 1994 og 2000, hvor mellem 2.600 og 22.500 danskere deltog.

 

I 2000 oplyste mere end hver fjerde dansker, at de indenfor det seneste år havde været plaget af en overfølsomhedssygdom, hvoraf eksem, allergisk snue og astma er de hyppigste lidelser. Eksem er et vedvarende kløende udslet, som både kan være allergisk betinget og ikke-allergisk. Det kan dog være svært at skelne mellem eksem forårsaget af allergener og hudirritation.

 

Kontakteksem (eksem forårsaget af kontakt med stoffer: kemiske, parfume, vand m.v.) er den hyppigst anerkendte erhvervssygdom i Danmark og rammer typisk kvinder i 20-, 30- og 40-års alderen. Ofte er der tale om kosmetisk eller kemisk relateret kontaktallergi, som findes på hænderne. Den høje andel af eksemplagede kvinder i 16-44 års skyldes sandsynligvis en høj forekomst af kontakteksem. De hyppigste former for kontakteksem er nikkel og parfumeallergi, som opstår tidligt i livet, og som derved vil kunne findes flere år frem i livet. Parfumeallergi sås tidligere primært hos kvinder, men er i dag blevet næsten ligeså hyppigt blandt mænd. Den høje forekomst blandt de yngre kan skyldes, at huden især i de unge år udsættes for en større mængde af disse stoffer, hvorved risikoen for eksem øges.

Forekomst af eksem blandt danske mænd og kvinder i 1987, 1994 og 2000

 

Af:

Christina Bjørk, forskningsmedarbejder, Statens Institut for Folkesundhed

Kontaktperson: Jeanne Duus Johansen, Centerleder – Videnscenter for Allergi. Tlf. 3977 7301

Kilde:

Mette Kjøller og Niels Kr Rasmussen. Sundhed og sygelighed i Danmark 2000 & udviklingen siden 1987. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2002.

 
Redigeret: 10.03.05