Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  06, 2005

Fuldkornsprodukter og hjertekarsygdom
 

Gavnlig sammenhæng mellem fuldkornsprodukter og risiko for hjertekar-sygdom

Midaldrende amerikanske mænd (40-75 år) med et højt indtag af fuldkornsprodukter har en lavere risiko for at udvikle hjertekarsygdom sammenlignet med mænd, der spiser meget lidt fuldkorn. Det viser en ny undersøgelse som Statens Institut for Folkesundhed har lavet i samarbejdet med forskere fra Harvard School of Public Health.

Indtaget af fuldkorn blev i undersøgelsen defineret som deltagernes indtag af kornprodukter, hvor hele korn er malede og anvendt i produktet. Fuldkornsprodukter, hvor melet er malet fra de hele korn, er meget næringsrige, fordi de mineral- og vitaminrige klid- og kimkomponenter er indeholdt i produktet.

I undersøgelsen af knap 43.000 mænd havde vi mulighed for at kigge på sammenhængen mellem indtag af fuldkorn, samt delkomponenten klid, og risikoen for hjertekarsygdom. Klid er den tynde hinde eller skal, der sidder lige indenfor den ydre, uspiselige skal, der omgiver kornet.

Tabellen nedenfor viser den relative risiko for udvikling af hjertekarsygdom i forhold til indtag af fuldkorn og skaldelen klid. Tallene i tabellen skal forstås sådan, at tal under 1 viser en reduceret risiko. En skive rugbrød eller groft franskbrød indeholder ca. 10 gram fuldkorn, mens brune ris og havregryn er defineret som 100% fuldkorn.


Mænd med det højeste indtag af fuldkorn havde en 18% lavere risiko for at udvikle hjertekarsygdom, sammenlignet med mænd med det laveste indtag af fuldkorn. Den fiberrige klidkomponent af det hele korn var også stærkt associeret med en lavere risiko (-30 %).


Resultaterne kunne tyde på, at det især er klidkomponenten af et helt korn, der er gavnlig for hjertekar-risikoen. En forklaring på denne sammenhæng kan være, at klid indeholder store mængder fibre, vitaminer og mineraler. Mange af disse egenskaber ved klid er også vist associeret med en lavere risiko for hjertekarsygdom i lignende befolkningsundersøgelser. I andre studier er disse biologiske sammenhænge vist for såvel kvinder og mænd.


Et højere indtag af fuldkorn kan opnås ved at spise mere groft brød, havregryn (grød), fiberrige morgenmadsprodukter, fuldkornspasta og brune ris.

 

 

Figurtekst: Risiko for udvikling af hjertekarsygdom blandt midaldrende mænd i forhold

til indtag af fuldkornsprodukter, og skaldelen klid (95% konfidensinterval)


Af:

Majken Jensen og Anne Grene
Kontaktperson: Anne Grene. Statens Institut for Folkesundhed. 3920 7777. agr@si-folkesundhed.dk

Kilde:

Kilde: Jensen MK, Koh-Banerjee P, Hu FB, Franz M, Sampson L, Grønbæk M, Rimm EB. Intakes of whole grain, bran, and germ and the risk of coronary heart disease among men. Am J Clin Nutr 2004;80:1492-9.

 
Redigeret: 10.02.05