Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  07, 2005

Graviditet, alkohol og børneeksem
 

Særligt allergikeres alkoholforbrug i graviditeten øger risikoen for børneeksem hos det nyfødte barn

Nye resultater indikerer, at et øget forbrug af alkohol i graviditeten, særligt for allergiske forældre, kan øge risikoen for at børn meget tidligt i deres liv kan få børneeksem (atopisk eksem).

Resultaterne er baseret på analyser af informationer fra 24.000 mødre og børn, der deltog i undersøgelsen "Bedre Sundhed for Mor og Barn". Alkohols effekt på risikoen for udvikling af børneeksem kunne kun ses i de første 2 måneder efter fødslen. Effekten viste sig at blive forstærket, hvis begge forældre selv havde haft allergisk sygdom. I figuren ses sammenhængen imellem alkoholindtag i graviditeten i 30. uge og forekomst af børneeksem i løbet af de første 60 dage af livet (kumuleret 60-dages incidens) angivet i procent for børn, hvor henholdsvis ingen, én eller begge forældre har haft allergisk sygdom.

Der er næsten tale om en tredobling af forekomsten af børneeksem i perioden 1950-1980. Ca.12% udvikler børneeksem inden de er fyldt 2 år. Årsagerne til denne stigning er ikke kendte. Sygdommen betragtes som værende multifaktoriel, dvs. forårsaget af et samspil imellem flere livsstils- og miljøfaktorer, som interagerer med en arvelig tilbøjelighed. Især faktorer tidligt i livet, måske allerede i fosterlivet, er under mistanke, eftersom børneeksem ofte allerede viser sig i de første måneder af livet. Alkoholforbruget næsten tredobledes i perioden 1955-1980, og denne stigning falder dermed sammen med stigningen i børneeksem.


Dette er den første undersøgelse, der belyser denne sammenhæng, og resultaterne skal derfor bekræftes af yderligere undersøgelser. Ligeledes er den biologiske mekanisme ikke klarlagt. Det er imidlertid velkendt, at alkohol har betydning for immunforsvaret, der muligvis kan påvirke immunbetingede sygdomme som fx børneeksem. Alkohol og dets nedbrydningsprodukter passerer moderkagen og kan således påvirke fosterets immunsystem.

Resultaterne af denne undersøgelse indikerer, at ser man på børneeksem, så er det særligt allergikere, der bør følge de eksisterende anbefalinger om at undlade indtagelse af alkoholholdige drikke under graviditeten.


Undersøgelsen er gennemført som et samarbejde imellem forskere fra Afdelingen for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut, Center for Alkoholforskning, Statens Institut for Folkesundhed og Københavns Amts Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed.

 

 

I figuren ses sammenhængen imellem alkoholindtag i graviditeten i 30. uge og forekomst af børneeksem i løbet af de første 60 dage af livet (kumuleret 60-dages incidens) angivet i procent for børn, hvor henholdsvis ingen, én eller begge forældre har haft allergisk sygdom.

Af:

Allan Linneberg, Københavns Amts Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed.

Kontaktperson: Loni Keil Brigsted, Statens Institut for Folkesundhed, lkb@si-folkesundhed.dk, tlf: 3920 7777

Kilde:

Linneberg A, Petersen J, Grønbæk M, Benn CS. Alcohol during pregnancy and atopic dermatitis in the offspring. Clin Exp Allergy 2004; 34:1678-83.

 
Redigeret: 18.02.05