Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  33, 2004

Høj brystkræftdødelighed i Danmark
 

Dødsfald af brystkræft gennem 50 år: 1951-2000

Brystkræft er næst efter lungekræft den hyppigste kræftdødsårsag blandt danske kvinder, med 1330 dødsfald i 2000.

Danske kvinder har en høj dødelighed af brystkræft i forhold til Norge, Sverige og Finland (se figur). Siden 1950 har der været en stagnerende/svag stigende dødelighed. Dødeligheden har ikke ændret sig meget i de fire nordiske lande, men Danmark har siden 1950 haft den klart højeste dødelighed.

Danmark har siden 1950 haft en af de allerhøjeste dødeligheder blandt 20 OECD lande, og i 1990’erne havde Danmark den højeste dødelighed blandt disse 20 lande (se tabel).

 

En række faktorer øger risikoen for brystkræft. Sygdommen er hyppigere hos kvinder, der tidligt har fået menstruation og sent er gået i overgangsalder, ligesom sygdommen ses hyppigere hos kvinder som ikke har født børn, eller som har født deres første barn i en sen alder. Brug af hormontilskud, overvægt, stort alkoholforbrug og arvelige forhold øger også risikoen, men også andre faktorer såsom kemiske stoffer i vort miljø diskuteres. Men sammenlignet med risikofaktorer for andre sygdomme er sammenhængene relativt svage og det betyder, at det er svært at forebygge sygdommen ved ændring af vor livsstil eller levevilkår.

 

Der ser efterhånden ud til at være international enighed om, at sundhedsvæsenets indsats via mammografiscreening kan reducere dødeligheden af brystkræft. Mammografiscreening er indført i dele af Danmark.

 

Når man skal vurdere mulige årsagsfaktorers betydning for sygdom og for dødelighed skal man vurdere arvelige forhold, livsstilsforhold, levevilkår, herunder miljø og sundhedsvæsenets indsats

Årsagen til den internationalt set høje dødelighed i Danmark gennem de seneste 50 år er ikke kendt.


 

 

Tabel. Dødeligheden af brystkræft 1951-2000. Danmarks placering blandt 20 lande*) (1 bedst, 20 dårligst). Kvinder, alder 35-74 år, aldersstandardiserede rater pr. 100.000

 

1951-1960

1961-1970

1971-1980

1981-1990

1991-1995

1996-2000

18

18

17

19

20

20

 

*) Danmark, Norge, Sverige, Finland, Storbritannien, Irland, Holland, Belgien, Tyskland, Frankrig, Schweiz, Østrig, Italien, Grækenland, Spanien, Portugal, USA, Canada, Australien og New Zealand.

 

Figur. Dødeligheden af brystkræft. Danmark sammenlignet med tre nordiske lande 1951-2000. Kvinder, 35-74 år, aldersstandardiserede rater pr. 100.000

Af:

Knud Juel

Kilde:

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år. Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinde?

 
Redigeret: 14.02.05