Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  42, 2004

Hjertesundhed for grønlændere i Danmark
 

Er det usundt for hjertet at flytte fra Grønland til Danmark?

Man ved fra internationale undersøgelser, at migranter ofte tilegner sig værtslandets sundhedsvaner, og at dette kan få helbredskonsekvenser.

 

Der er i alt ca. 58.000 grønlændere, hvoraf omkring 8.000 bor i Danmark. Hovedparten af grønlændere i Danmark er velintegrerede og lever et liv, som ligner et dansk hverdagsliv. Den største del af grønlændere i Danmark er dansk gift eller opholder sig i Danmark for uddannelsesformål, kun en mindre del er her af sociale årsager, og endnu en lille del er adopterede af danske forældre.

 

Det har været en fremherskende opfattelse, at grønlændere ikke fik hjertekarsygdom eller andre livsstilsbetingede sygdomme, overvejende på grund af den traditionelle kost, som med dets store indhold af sæl, hval og fisk har et højt indhold af n-3 flerumættede fedtsyrer (”fiskeolier”). Imidlertid har nyere undersøgelser vist, at forekomsten af fedme og type 2 diabetes i dag er højere hos grønlændere end i vesteuropæiske befolkninger. Dette skyldes formentlig de hastige livsstilsændringer, som har fundet sted i det grønlandske samfund i kombination med genetisk disposition til disse sygdomme.

 

Grønlændere i Danmark må ligesom mange andre grupper af migranter forventes at have øget risiko for livsstilssygdomme. I tabellen er – for grønlændere i Grønland, grønlændere i Danmark og andre danskere til sammenligning - vist tal for forekomsten af nogle af risikofaktorerne for diabetes og hjertekarsygdom: fedme (BMI), triglycerid i blodet og HDL kolesterol (det gode kolesterol).

 

For grønlandske mænd var migration til Danmark associeret med stigende triglycerid, mens BMI (body mass index), taljeomfang og HDL kolesterol var uændrede. Der var ikke nævneværdig forskel på grønlandske og danske mænd, hvad angår fedme. Derimod har begge grupper af grønlandske mænd højere HDL kolesterol end danske mænd.

 

Anderledes så det ud hos kvinder, hvor migration til Danmark var ledsaget af en gunstigere risikoprofil for både fedme og kolesterol. De grønlandske kvinder i Danmark var slankere og havde højere HDL kolesterol end kvinderne i Grønland, mens triglycerid var steget til dansk niveau. Det måske mest overraskende fund var, at grønlandske kvinder i Danmark havde højere HDL kolesterol end både grønlændere i Grønland og danskere.

 

Der er altså ikke noget entydigt svar på titlens spørgsmål.

Figuren viser HDL kolesterol i blodet hos grønlændere og danskere. Koncentration i mmol/l med 95% sikkerhedsinterval

Af:

Marit E. Jørgensen og Peter Bjerregaard

Kilde:

Artikler i Atherosclerosis og International Journal of Obesity, 2002-2004

 
Redigeret: 08.02.05