Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  37, 2003

Hormontilskud og hjertesygdom
 

Hjertesygdom forebygges ikke

Det seneste år har været en turbulent tid for kvinder, der skulle tage stilling til, om de ville tage hormoner i forbindelse med overgangsalderen eller ej. Videnskabelige undersøgelser har på kort tid svinget fra overvejende at vise, at hormoner ikke blot klarede hedeturene, men også havde gavnlig effekt over for forebyggelse af hjertesygdom, til at hormoner øgede risikoen for hjertesygdom. Ændringen kom efter, at en stor amerikansk lodtrækningsundersøgelse måtte stoppes, da kvinder, der fik hormoner, både havde hyppigere forekomst af brystkræft og hjertekarsygdom end kvinder, der fik virkningsløse piller. De umiddelbare kommentarer var, at det ikke var sikkert, at den type hormoner man anvender i Danmark, havde de samme bivirkninger.

 

Det var derfor spændende at se resultater vedrørende danske kvinder. I 1993 fik alle danske, kvindelige sygeplejersker tilsendt et omfattende spørgeskema, hvor de  blandt andet besvarede spørgsmål om brug af hormoner i forbindelse med overgangsalderen. Efterfølgende er 13.084 raske kvinder blevet fulgt i seks år i danske registre med henblik på at følge dødsfald og udvikling af hjertesygdom. Vi kalder dette materiale for Den Danske Sygeplejerskekohorte, - et tilsvarende materiale findes i USA

 

Resultaterne viser, at kvinder, der aktuelt bruger hormoner, hverken har nedsat eller øget risiko for udvikling af hjertesygdom. Men at kvinder med sukkersyge, der aktuelt bruger hormoner, har en tre gange øget risiko for død og fire gange øget risiko for hjertesygdom sammenlignet med kvinder med sukkersyge, der ikke bruger hormoner. Disse resultater vedrører, hvad man i fagsproget kalder relativ risiko Den absolutte risiko for at få hjertesygdom eller dø er imidlertid moderat for de kvinder, der har sukkersyge og samtidig får hormontilskud. Blandt de sukkersyge kvinder udviklede 7%, der ikke brugte hormoner, hjertesygdom, mens 19% af de, der brugte hormoner, udviklede hjertesygdom i løbet af de seks år, kvinderne blev fulgt. Cirka 19% af de sukkersyge, der ikke brugte hormoner, døde, mens 28% af de sukkersyge, der brugte hormoner, døde.

 

Konklusion: Brug af hormoner i forbindelse med overgangsalderen forebygger ikke hjertesygdom.

 

Risikoen (lodret akse med indekstal) for udvikling af hjertesygdom ved ingen, tidligere eller aktuel hormonbehandling afhængig af om man har sukkersyge eller ej.

Af:

Ellen Løkkegaard

Kilde:

Løkkegaard E, Pedersen AT, Heitmann BL, Jovanovic Z, Keiding N, Hundrup YA et al. Relation between hormone replacement therapy and ischaemic heart disease in women: prospective observational study. BMJ 2003;326:426

 

 
Redigeret: 26.11.04