Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  36, 2003

Hormontilskud under heftig debat
 

Brug af kvindelige kønshormoner efter overgangsalderen

Flere store undersøgelser har på det seneste igen sat gang i debatten om kvinders brug af hormontilskud i overgangsalderen, herunder om de positive gevinster ved hormonbrug opvejer eventuelle risici. En ny stor britisk undersøgelse har bekræftet, at brug af hormontilskud øger risikoen for brystkræft, og at risikoen øges med varigheden af brugen af dette tilskud. Det samme viste en stor amerikansk undersøgelse, der tillige fandt at brug af hormontilskud ikke som forventet havde en beskyttende effekt på hjertekarsygdom.

 

I lyset af resultaterne fra disse nye store undersøgelser, er det interessant at se på danske kvinders hormonforbrug, herunder varigheden af forbruget og kvinders begrundelser for at vælge at bruge hormoner.

 

I 1999 blev en stor gruppe danske sygeplejersker på 45 år og derover blandt andet spurgt ud om deres brug af hormontilskud og om deres grunde til at vælge at bruge hormoner.

 

Blandt i alt 15.738 sygeplejersker over 51 år oplyste hver 5. sygeplejerske, at de tidligere havde brugt hormoner, mens hver 4. sygeplejerske oplyste, at de aktuelt brugte hormoner.

 

En meget stor andel af de 6.659 sygeplejersker, der i 1999 havde valgt at bruge hormoner, fortsatte hermed i mange år. Det kan beregnes, at 76% fortsat brugte hormoner efter fem år, og 64% efter ti år, mens ca. halvdelen fortsat brugte hormoner efter 15 år (se figuren).

 

Til spørgsmålet om deres grunde til at vælge at bruge hormoner svarede 40% af de sygeplejersker, der aktuelt var i hormonterapi, at de udelukkende havde valgt at bruge dette tilskud for at lindre klimakterielle gener. De hyppigst rapporterede klimakterielle gener var humørsvingninger, hedestigninger og uregelmæssige blødninger. I alt 12% oplyste, at de udelukkende havde valgt at bruge hormoner for at forebygge knogleskørhed eller åreforkalkning, mens 39% oplyste at de anvendte hormoner både for at lindre klimakterielle gener og for at forebygge sygdom.

 

Det vil sige at en meget stor del af danske kvinder påvirkes af debatten vedrørende  hormontilskud i overgangsalderen og at de efter de nye forskningsresultater nødsages til at genoverveje deres holdning til hormoner.

 

Af:

Yrsa Andersen Hundrup, Ellen Løkkegaard, Ola Ekholm og Erik B. Obel

Kilde:

Den Danske Sygeplejerskekohorte, 1999, Statens Institut for Folkesundhed

 
Redigeret: 07.10.04