Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  40, 2002

Hvem overskrider genstandsgrænserne?
 

Alkohol: Positiv udvikling for børnefamilier

Sundhedsstyrelsen kører nu på 12. år sin Uge 40 - genstandsgrænsekampagne. Kampagnen har igennem årene taget meget forskellige udgangspunkter, men har hvert år slået fast, at kvinder bør holder sig under 14 genstande alkohol om ugen og mænd under 21 genstande om ugen.

 

Der er videnskabeligt set godt belæg for at holde fast i disse genstandsgrænser; der er, når man overskrider dem en stærkt forøget risiko for en lang række sygdomme, som skrumpelever og forskellige kræftformer, ligesom risikoen for egentlig alkohol-afhængighed stiger kraftigt.

 

De to seneste landsrepræsentative befolkningsundersøgelser fra Statens Institut for Folkesundhed har detaljeret spurgt til danskeres alkoholforbrug. På baggrund af disse tal kan man se et mønster i udviklingen af andele af henholdsvis kvinder og mænd, og yngre og ældre, der drikker mere end genstandsgrænserne.

 

Af figuren ses, at flere mænd end kvinder overskrider genstandsgrænserne, også selv når disse sættes til 21 for mænd og 14 genstande om ugen for kvinder. Det ses endvidere, at de yngre i år 2000 hyppigere end de ældre overskrider genstandsgrænserne.

 

En klart negativ tendens fra 1994-undersøgelsen til 2000-undersøgelsen ses hos de yngste, de 16-24 årige, hvor det ses, at hvor det var 15% af mændene og 8% af kvinderne i denne aldersklasse, der i 1994 overskred genstandsgrænserne, så var det henholdsvis 21% og 12% i år 2000. En tilsvarende, om end svagere stigning ses hos de over 45-årige.

 

Til gengæld er der en positiv udvikling for børnefamilier; i gruppen af 25-44 årige var det 14% af mændene og 8% af kvinderne, der i 1994 drak mere end genstandsgrænserne, mens det i år 2000 kun var 12% af mændene og 6% af kvinderne. I perioden 2000-2002 har genstandsgrænsekampagnerne haft fokus på børnefamilier og forældres ansvar for børnenes alkoholforbrug.

 

Af:

Morten Grønbæk og Mette Kjøller

 
Redigeret: 07.10.04