Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  08, 2004

Indlæggelser for blodprop i hjertet
 

Flere indlæggelser og faldende dødelighed efter blodprop i hjertet

Indlæggelseshyppigheden for blodprop i hjertet (AMI) har været faldende siden begyndelsen af 1980’erne, men er fra og med år 2000 igen begyndt at stige. Stigningen ses for både mænd og kvinder og i alle aldersgrupper. Stigningen kan have flere årsager. Der kan dels være tale om ændring i de diagnostiske kriterier og dels om en reel stigning i sygeligheden.

 

I figuren til højre ses antallet af indlagte med førstegangs-AMI  pr. 100.000 personer for mænd og kvinder i aldersgruppen 30-99 år. Det ses, at fra år 2000 stiger antallet af indlagte. Indlæggelseshyppighed for mænd er cirka dobbelt så høj som for kvinder. I 2002 var antallet af førstegangsindlæggelser for AMI 5.570 for mænd og 3.460 for kvinder.

 

I 2000 blev der indført nye diagnostiske kriterier for AMI, hvor biokemiske markører (troponin) i blodet tillægges større betydning. Der er et sammenfald mellem indførelsen af disse kriterier og stigningen i antallet af indlagte. Men en del af stigningen kan også skyldes en reel øgning af sygeligheden måske som følge af en øgning i hyppigheden af vigtige risikofaktorer for AMI, først og fremmest overvægt og diabetes. Udviklingen i de kommende år vil vise, om der er tale om en reelt øget sygdomsforekomst.

I figuren til venstre ses dødeligheden under indlæggelse for førstegangs-AMI opgjort for mænd og kvinder. Kurverne er justeret for forskelle i patienternes aldersfordeling. Den alders-justerede dødelighed under indlæggelse var i år 2002 omkring 10% for både mænd og kvinder og dødeligheden er halveret sammenlignet med 1994. En væsentlig del af faldet i dødeligheden kan tilskrives forbedret medicinsk behandling og en stigning i antallet af ballon-udvidelser af hjerte-kranspulsåren i den akutte fase efter en blodprop i hjertet. 

Aldersjusteret dødelighed og indlæggelseshyppighed efter blodprop i hjertet 1994 -2002

Af:

Søren Rasmussen og Mette Madsen

Kilde:

Abildstrøm SZ, Rasmussen S, Madsen M. Stigende hospitaliseringsrate og bedre overlevelse efter akut myokardieinfarkt. Ugeskr Læger 2004;166(5):380-2

 
Redigeret: 08.02.05