Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  51, 2003

Kaffedrikning og abort
 

Overvej forbruget af koffein ved påtænkt graviditet

Hvis kvinders forbrug af koffein er for højt inden de bliver gravide, øges sandsynligheden for at abortere med mellem 30 og 70% afhængigt af forbruget. Som det ses af figuren nedenfor, øges risikoen for spontan abort med øget forbrug af kaffe/koffein. Det viser en ny undersøgelse, der netop er blevet offentliggjort i Human Reproduction, et anerkendt, internationalt, videnskabeligt tidsskrift.

 

Formålet med undersøgelsen var at finde ud af, om der er en forbindelse mellem forbruget af koffein (kaffe og te) og alkohol før graviditeten og spontane aborter først i graviditeten (inden 28. uge). Det gennemsnitlige forbrug for kvinderne i undersøgelsen var 508 mg koffein, hvilket svarer til næsten fem kopper kaffe om dagen. En kop kaffe indeholder ca. 100 mg koffein, og en kop te ca. 30 mg koffein. Blandt de kvinder, som dagligt drak op til tre kopper kaffe før deres graviditet, oplevede 15% en spontan abort, mens dette tal var 19% blandt de kvinder, som dagligt indtog mere end tre kopper kaffe.

 

Undersøgelsen viser samtidig, at der tilsyneladende ikke er en forbindelse mellem spontan abort og forbruget af alkohol. Uanset om kvinderne drak under én genstand om ugen eller op til 13 genstande, kunne der ikke konstateres forøget hyppighed af spontan abort. Det gennemsnitlige forbrug i populationen var fem genstande om ugen.

 

Undersøgelsen er en prospektiv undersøgelse, dvs. en undersøgelse, som over tid følger kvinder fra før de bliver gravide til de har aborteret spontant eller født et barn. Kvinderne er blevet interviewet to gange med to års mellemrum. Ved det første interview besvarede kvinderne bl.a. spørgsmål om fødevare-, alkohol- og kaffeforbrug. Ved det næste interview besvarede kvinderne de samme spørgsmål, men også om de inden for perioden havde været gravide og udfaldet heraf. Blandt de 11.088 kvinder mellem 20 og 29 år, som undersøgelsen fulgte, fik 303 kvinder en spontan abort og 1.381 kvinder fødte et barn.

 

Resultaterne af denne undersøgelse, der er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og Statens Institut for Folkesundhed, bekræfter tidligere undersøgelser, der er udført på området. Det særlige ved denne undersøgelse er dog, at den over tid og uafhængigt af graviditet følger kvinderne, ligesom det store antal af kvinder i populationen øger sandsynligheden for, at tendensen er korrekt.

 

Af:

Janne Tolstrup og Anne Grene

Kilde:

JS Tolstrup, SK Kjær, C Munk, LB Madsen, B Ottesen, T Bergholt, and M Grønbæk: Does caffeine and alcohol intake before pregnancy predict the occurrence of spontaneous abortion? Human Reproduction. Vol. 18, No. 12 pp.2704-2710, 2003

 
Redigeret: 23.09.04