Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  46, 2004

Kvinderne overhaler mændene – KOL
 

KOL dødsfald i Danmark 1969-2000

Kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL - rygerlunger - kronisk bronkitis er en kronisk uhelbredelig sygdom i luftvejene og lungerne. Rygning er den væsentligste risikofaktor for udvikling af KOL, og det skønnes, at 80-90% af KOL dødsfaldene skyldes rygning.

Kvinder lever længere end mænd og i alle aldersgrupper er den andel, der dør, højere blandt mænd end blandt kvinder. KOL er et eksempel på en sygdom, hvor dødeligheden for mænd og kvinder har udviklet sig meget forskelligt.

I 1970 udgjorde kvindernes andel af alle KOL dødsfald 26%, i 1980 32%, i 1990 40% og i 2000 var der for første gang flere kvinder end mænd, der døde af KOL.

Dødeligheden i forskellige aldersgrupper viser også interessante forskelle mellem mænd og kvinder. I aldersgruppen 55-64 år var dødeligheden omkring 1970 3-4 gange højere blandt mænd end blandt kvinder (se figur). Siden 1990 har kvinderne overhalet mændene i denne aldersgruppe og har nu en klart højere dødelighed end mændene. I aldersgruppen 65-74 år ses et næsten tilsvarende billede: mændenes dødelighed var 4 gange højere end kvindernes omkring 1970, nu har mænd og kvinder næsten den samme dødelighed.

Den forskellige udvikling afspejler i høj grad forskelle i rygemønsteret mellem mænd og kvinder.

I de sidste årtier har KOL udviklet sig til en folkesygdom, og stigningen er især sket for kvindernes vedkommende. I 2002 blev KOL medtaget som en af otte folkesygdomme i Regeringens sundhedsprogram "Sund Hele Livet".


Den 17. november er international KOL dag.

 

Kronisk obstruktiv lungesygdom – KOL – rygerlunger –  kronisk bronkitis er en kronisk uhelbredelig sygdom i luftvejene og lungerne. Rygning er den væsentligste risikofaktor for udvikling af KOL, og det skønnes, at 80-90% af KOL dødsfaldene skyldes rygning.

 

Kvinder lever længere end mænd og i alle aldersgrupper er den andel, der dør, højere blandt mænd end blandt kvinder. KOL er et eksempel på en sygdom, hvor dødeligheden for mænd og kvinder har udviklet sig meget forskelligt.

 

I 1970 udgjorde kvindernes andel af alle KOL dødsfald 26%, i 1980 32%, i 1990 40% og i 2000 var der for første gang flere kvinder end mænd, der døde af KOL.

 

Dødeligheden i forskellige aldersgrupper viser også interessante forskelle mellem mænd og kvinder. I aldersgruppen 55-64 år var dødeligheden omkring 1970 3-4 gange højere blandt mænd end blandt kvinder (se figur). Siden 1990 har kvinderne overhalet mændene i denne aldersgruppe og har nu en klart højere dødelighed end mændene. I aldersgruppen 65-74 år ses et næsten tilsvarende billede: mændenes dødelighed var 4 gange højere end kvindernes omkring 1970, nu har mænd og kvinder næsten den samme dødelighed.

 

Den forskellige udvikling afspejler i høj grad forskelle i rygemønsteret mellem mænd og kvinder.

 

I de sidste årtier har KOL udviklet sig til en folkesygdom, og stigningen er især sket for kvindernes vedkommende. I 2002 blev KOL medtaget som en af otte folkesygdomme i Regeringens sundhedsprogram ”Sund Hele Livet”.

 

Den 17. november er international KOL dag.

 

http://www.goldcopd.dk/index2.htm

 

Dødeligheden af KOL i Danmark i alderen 55-64 år og 65-74 år.

Rater pr. 100 000

 

Af:

Knud Juel

Kilde:

Dødsårsagsregisteret

 
Redigeret: 17.11.04