Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  37, 2004

Befolkningens reaktion på lænde-ryg besvær
 

Højst uddannede bruger mindre medicin

Besvær i form af smerter eller ubehag fra lænd eller ryg er en af de hyppigst forekommende helbredsgener. Ved Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen i 2000 oplyste i alt 26% af den voksne befolkning, at de inden for en 14-dages periode havde haft besvær fra ryg eller lænd. Større andele blandt kvinder (29%) end blandt mænd (23%) klagede over lænde-rygbesvær. Blandt kvinder var forekomsten lavest blandt de 25-44-årige og steg derefter med stigende alder. Hos mænd steg forekomsten frem til pensionsalderen.

 

Andelen i befolkningen med lænde-rygbesvær faldt med stigende antal års uddannelse – fra knap 30% blandt personer med mindre end 10 års kombineret skole- og erhvervsuddannelse til 21% blandt personer med 15 eller flere års uddannelse.

 

Reaktionsmønster

Godt 1/3 af de, der havde lænde-rygbesvær, oplyste, at de negligerede deres symptomer, mens ligeledes knap 1/3 oplyste, at de gjorde noget selv i form af forskellige former for praktiske husråd eller forholdsregler, så som at hvile sig, at bruge varmepude eller at gøre gymnastik. Først og fremmest de 16-66-årige kvinder reagerede på denne måde.

 

I alt 17% tog receptmedicin, og 13% tog håndkøbsmedicin som reaktion på lænde-ryg besværet. Færrest blandt yngre mænd og kvinder (16-44 år) brugte recept- og/eller håndkøbsmedicin. Størst andel blandt de ældre kvinder (67 år eller derover) tog receptmedicin.

 

Figuren viser reaktionsmønstret i forskellige uddannelsesgrupper. Personer med mere end 10 års kombineret skole- og erhvervsuddannelse reagerede hyppigere på deres lænde-ryg gener med selv at gøre noget. Samtidigt var det også de bedst uddannede grupper, der i mindst omfang reagerede på deres symptomer med at tage receptmedicin og/eller håndkøbsmedicin.

 

Kun 5-6% valgte at tale med en læge om deres besvær. I forhold til denne reaktionsform var der ikke systematiske forskelle mellem forskellige befolkningsgrupper. Og endnu færre med lænde-rygbesvær reagerede med at tale med en alternativ behandler (4%), at tale med familie/venner (3%) eller at tage naturlægemidler (2%).   

 

 

Forskellige reaktionsformer blandt personer med lænde-ryg besvær belyst i forhold til uddannelsesniveau. Odds ratio (hyppighed).

Af:

Mette Kjøller og Michael Davidsen

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000

 
Redigeret: 22.10.04