Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  33, 2003

Mange tobaksrelaterede dødsfald
 

Tobaksrelaterede dødsfald i Danmark 1943-1999

Tobaksrygning er årsag til dødsfald af en lang række sygdomme, bl.a. kræft, hjertesygdomme og rygerlunger. Ud fra store udenlandske undersøgelser er det muligt at beregne den andel af hver enkelt sygdomsgruppes dødsfald, der er relateret til tobaksrygning. Denne metode er her anvendt på dødsfald i Danmark fra 1943 og frem til 1999, som er det seneste år, hvor der er oplysninger om diagnoser på alle danske dødsfald.

 

I 1940erne var der omkring 1.000 tobaksrelaterede dødsfald blandt mænd og næsten ingen blandt kvinder. Blandt mænd steg antallet til næsten 8.000 midt i 1980erne, mens der for kvinderne har været tale om en uafbrudt stigning siden 1940erne.

 

I de 10 år fra 1990 til 1999 er der blevet ca. 1.000 færre tobaksrelaterede dødsfald blandt mænd, men en næsten tilsvarende stigning i antallet blandt kvinder betyder, at det totale antal tobaksrelaterede dødsfald har været næsten uændret, godt 12.000 dødsfald årligt eller 1.000 dødsfald hver måned.

 

I 1940erne var 2% af alle danske dødsfald tobaksrelaterede, 50 år senere var tallet 20%.

 

En del af stigningen i antallet af tobaksrelaterede dødsfald skyldes en øget andel ældre i befolkningen. Hvis der tages hensyn til alderssammensætningen, bliver udviklingen i den aldersstandardiserede dødelighed som vist på den nederste figur.

 

Der kan gå 20-30 år fra cigaretterne nydes, til sygdom og død indtræffer. Derfor vil der gå mange år, før resultaterne af et reduceret cigaretforbrug i Danmark kan ses i sygdoms- og dødsårsagsstatistikkerne.

 

Af:

Knud Juel

Kilde:

Dødsårsagsregisteret

 

 
Redigeret: 07.10.04