Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  24, 2004

Middellevetid
 

Kvinder lever længere end mænd

Danske kvinder lever længere end danske mænd. Og det har de gjort i hvert fald siden 1840.

 

Der er sket forholdsvis lidt mellem 1840 og 1870. For kvinderne steg middellevetiden fra 45 år i 1840’erne til 51,4 år i 1890’erne. For mændene steg middellevetiden fra ca. 43 år mellem 1840 og 1860 til knap 49 år i 1890’erne.

 

Danske kvinders middellevetid var fra 1840 til 1890 kun omkring to år længere end danske mænds. Og først efter 1950 blev forskellen mere end tre år, især fordi mændenes stigning aftog. Den gennemsnitlige forskel mellem mænds og kvinders middellevetid var i 1960’erne 4,5 år, i 1970’erne 5,8 år, i 1980’erne 5,9 år og i 1990’erne 5,1 år.

 

De største forskelle findes mellem 1977 og 1987, hvor den gennemsnitlige forskel var 6 år. Siden 1990 er forskellen mellem mænds og kvinders middellevetid blevet mindre. I årene 1999, 2000 og 2001 var forskellen 4,7 år og i 2002 var forskellen nede på 4,5 år, det laveste siden 1965.

 

Der er næppe tvivl om, at de ændringer, der er sket siden 1950 for en stor dels vedkommende, skyldes ændringer i mænds og kvinders adfærd og livsstil. Det sker i en periode, hvor det moderne velfærdssamfund udvikles, familiefunktionen ændres mv.  

Middellevetiden i Danmark

Af:

Knud Juel

Kilde:

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år. Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder?

 
Redigeret: 01.10.04