Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  05, 2005

Motion i fritiden
 

Danskere er mere aktive i fritiden end tidligere

Antallet af danskere, der er fysisk aktive i fritiden er stigende, og andelen der har stillesiddende fritidsaktiviteter, er faldende. Denne udvikling har gjort sig gældende siden 1987, og tendensen ses både hos kvinder og mænd. Generelt er mænd mere fysisk aktive i fritiden end kvinder, og yngre mennesker er mere fysisk aktive end ældre mennesker. Som det ses af figuren nedenfor, er der især sket en stor stigning for begge køns vedkommende fra 2000 til 2003.


Disse tal stammer fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne, som Statens Institut for Folkesundhed har gennemført i 1987, 1994, 2000 og senest i 2003. Mellem 2.600 og 22.500 personer har deltaget i disse landsdækkende spørgeskemaundersøgelser, hvilket er et repræsentativt udsnit af den danske befolkning.


Gennem de sidste 15-20 år har der været stigende fokus på den helbredsfremmende betydning af at være fysisk aktiv. Siden 1989 har der eksisteret officielle anbefalinger til den danske befolkning om fysisk aktivitet. Det er især blandt veluddannede og højere funktionærer, at flest er fysisk aktive i fritiden. Dette tyder på, at de generelle oplysninger og informationskampagner om fysisk aktivitet til befolkningen særligt har effekt hos disse grupper.


Selvom andelen med stillesiddende fritidsaktivitet som sagt er faldende, er 13 % fortsat så fysisk inaktive, at det udgør en helbredsrisiko. Faglærte og ufaglærte arbejdere, samt personer udenfor erhverv, er oftere fysisk inaktive end andre faggrupper. Personer, der er fysisk inaktive, er desuden oftere rygere og vurderer deres eget helbred dårligere end personer, der er fysisk aktive.


Disse og flere tal om fysisk aktivitet kan ses i en nylig rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, som belyser fysisk aktivitet i den danske befolkning, herunder overvågningen af den officielle anbefaling fra 1999 om, at alle voksne bør være fysisk aktive mindst 30 minutter om dagen. Rapporten kan downloades her.


 

 

Figuren viser andelen af mænd og kvinder med moderat til hård fysisk aktivitet mere end 4 timer om ugen i 1987, 1994, 2000, og 2003.

 

 

Af:

Af Marit Eika Jørgensen og Ola Ekholm

Kilde:

Marit Eika Jørgensen, Mette Rosenlund. National monitorering af den officielle anbefaling om fysisk aktivitet - et metodestudie. Statens Institut for Folkesundhed. 2005.

 
Redigeret: 20.10.06