Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  42, 2002

Motion og fysisk aktivitet: De inaktive
 

Flere og flere får stillesiddende arbejde

 

De fysisk inaktive har stor risiko for at udvikle helbredsproblemer eller få eksisterende sygdomme forværret. 11,9% blandt voksne danskere var inaktive i 2000 såvel i fritiden som i arbejdslivet.

 

Siden 1987 har flere og flere danskere fået stillesiddende arbejde. 36,9% blandt erhvervsaktive danskere har stillesiddende arbejde i 2000 mod en andel på 33,1% i 1987. Inden for samme tidsperiode ses der samtidig en reduktion i stillesiddende fritidsaktiviteter blandt alle voksne danskere fra 21,2% i 1987 til 16,3% i 2000.

 

Tallene stammer fra to landsrepræsentative befolkningsundersøgelser udført af Statens Institut for Folkesundhed: Sundhed og sygelighed i Danmark 1987, som omfattede 4.753 voksne danskere på 16 år og derover, og Sundhed og sygelighed i Danmark 2000, som omfattede 16.690 voksne i samme aldersgrupper.

 

De højeste andele med stillesiddende arbejde i år 2000 ses blandt erhvervsaktive mænd og kvinder over 25 år, hvor der er tale om 35 – 40%. Blandt de højest uddannede ses flest med stillesiddende arbejde. I højeste funktionærgruppe har 77% stillesiddende arbejde mod 8% blandt faglærte arbejdere.

 

Stigningen i stillesiddende arbejde fra 1987 til 2000 ses blandt erhvervsaktive mænd i alle aldersgrupper og blandt erhvervsaktive kvinder over 45 år. Blandt de yngre erhvervsaktive kvinder ses der derimod et mindre fald eller ingen udvikling.

 

Andelen af voksne danskere, der er stillesiddende i fritiden stiger generelt med alderen, og ses især blandt personer med korterevarende uddannelser samt blandt selvstændigt erhvervsdrivende, ufaglærte arbejdere og personer uden for arbejdsmarkedet. 

 

Den samlede andel, der er stillesiddende i fritiden, er faldet siden 1987 blandt mænd og kvinder i aldersgrupperne over 45 år, men er uændret i de yngre aldersgrupper.

 

Andele af voksne mænd og kvinder med stillesiddende arbejde i hovedbeskæftigelsen (16-66-årige erhvervsaktive) i 1987, 1994 og 2000

Af:

Niss Skov Nielsen

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000

 
Redigeret: 07.10.04