Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  41, 2002

Muskel- og skeletbesvær i befolkningen
 

Muskel- og skeletbesvær præger danskernes hverdag

Gener og symptomer fra muskler, knogler og led – ofte kaldet muskel- og skeletbesvær -

er de hyppigst forekommende former for gener og symptomer i befolkningen. Inden for
en 14-dages periode har 51% af voksne danskere haft muskel- og skeletbesvær i form af
smerter eller ubehag i skulder eller nakke (28%), smerter eller ubehag i ryg eller lænd (26%)
samt smerter eller ubehag i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller led (23%).

 

 

 

 

Skæv social fordeling

Større andele blandt kvinder end blandt mænd angiver, at de har været generet af de
forskellige former for muskel- og skeletbesvær. Blandt mænd forekommer smerter og
ubehag i nakke/skulder og i ryg/lænd hyppigst blandt de 25-44 årige og de 45-66 årige,
mens smerter og ubehag i arme, hænder, ben, knæ og hofter hyppigst ses i de ældste
aldersgrupper. Blandt kvinder er billedet det samme, hvad angår smerter og ubehag i
nakke/skulder og i arme, hænder, ben, knæ og hofter, mens størst andele i de ældste
aldersgrupper har smerter og ubehag i ryg/lænd.

 

Forekomst af muskel- og skeletgener og -symptomer inden for en 14-dages periode
blandt funktionærer og arbejdere. Procent.

 

Smerter og ubehag

Funktionær I

Funktionær II

Funktionær III

Faglært arbejder

Ikke-faglært arbejder

i nakke/skulder

23

27

31

26

30

i ryg/lænd

17

21

25

25

27

i arme, hænder, ben, knæ og hofter

15

17

20

20

23


 

Muskel- og skeletbesvær forekommer hyppigst blandt personer med kortvarig skole- og erhvervsuddannelse (<10 år), og med stigende antal års uddannelse aftager forekomsten.
Det hænger bl.a. sammen med den erhvervsmæssige placering, hvor det alt andet lige, er de
dårligst uddannede, der har de fysisk hårdeste og mest belastende jobs. Således angiver
betydeligt større andele blandt lavere funktionærer (i gruppe III) og blandt ikke-faglærte
arbejdere end blandt højere funktionærer at være generet af muskel- og skelet besvær.
Blandt førtidspensionister angiver 40–50% at være generet af muskel- og skeletbesvær
inden for en 14-dages periode.

 

Forekomsten af muskel- og skeletbesvær inden for en 14-dages periode er steget fra 45%
i 1987 til 51% i 2000. Stigningen ses først og fremmest  i de yngste aldersgrupper, mens
der er sket et fald i de ældste aldersgrupper. Også når det drejer sig om meget generende
gener og symptomer fra muskler og skelet ses en øget forekomst i de yngste aldersgrupper
og et fald i de ældste.


Figuren viser, hvorledes muskel- og skeletbesvær manifesterer sig i befolkningen inden for en

14-dages periode. Godt halvdelen af voksne danskere har haft gener og symptomer, og 20%
har endog været meget generet af det. 13% har taget smertestillende håndkøbsmedicin for deres
gener og symptomer, 12% har taget receptmedicin, og 5% kontaktet praktiserende læge. Kun
ganske få er i løbet af en 14-dages periode blevet indlagt på hospital som følge af muskel- og
skeletbesvær.

 

Af:

Mette Kjøller

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000

 
Redigeret: 11.01.05