Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  47, 2003

Nordiske operationsfrekvenser
 

Der er store variationer i operationsfrekvenser i de nordiske lande

Nordisk Medicinalstatistisk Komite (NOMESKO) udgiver årligt publikationen Health Statistics in the Nordic Countries. 2003 udgaven er nu udkommet med data for 2001 (NOMESCO:66:2003), og publikationen er tilgængelig som Pdf-fil på NOMESKO´s hjemmeside http://www.nom-nos.dk

 

I publikationen sammenlignes de nordiske lande mht. organisation af sundhedsvæsenet, dødelighed og dødsårsager, sygelighed, behandling, medicinbrug og ressourcer i sundhedsvæsenet. Der er på mange områder betydelige forskelle mellem de nordiske lande. Det gælder fx hyppigheden af operative indgreb. I figuren ses hyppigheden af udvalgte operationer pr. 100.000 indbyggere i 1992 og 2001. For kejsersnit angiver figuren hyppigheden af indgreb pr. 1.000 levendefødte. Hyppigheden blandt mænd og kvinder i forskellige aldersklasser kan findes i rapporten.

 

Diskoperationer: (operation for diskusprolaps)

Island har den højeste hyppighed af diskoperationer efterfulgt af Finland og Norge. Antallet af indgreb er betydeligt lavere i Danmark og lavest i Sverige. De høje operationshyppigheder i Island ses hos både mænd og kvinder og i alle aldersklasser. De laveste rater findes i Sverige i alle aldersklasser og for begge køn. I Danmark og Sverige har der siden 1992 været tale om et mindre fald, mens der i de øvrige lande har været tale om en mindre stigning.

 

Appendektomi: (fjernelse af blindtarmen)

Der er betydeligt højere hyppighed af appendektomi i Finland og på Island end i de øvrige nordiske lande. De laveste hyppigheder findes i Norge efterfulgt af Sverige. Hyppigheden er højest for mænd med undtagelse af i Danmark. Til gengæld har Danmark de højeste rater for drenge under 10 år. For alle landene er der faldende frekvenser allerede fra 40-års alderen, og det gælder både mænd og kvinder.

 

Prostatektomi: (operation for prostata)

Hyppigheden af prostatektomi er væsentligt højere i Norge og Sverige end i de øvrige nordiske lande, men forskellen er mindsket betydeligt siden 1992. Hyppigheden har været uændret i Danmark og Finland, mens den er faldet betydeligt i Island, Norge og Sverige. Radikale prostatektomier, som typisk anvendes i forbindelse med cancer, er hyppigst i Finland og Sverige.

 

Hysterektomi: (fjernelse af livmoderen)

Hysterektomi er hyppigst i Finland, næsten dobbelt så hyppig som i Norge og Sverige, mens der også findes høje rater i Island. Hyppigheden af hysterektomi er steget siden 1992 i alle de nordiske lande mest i Finland og Island og mindst i Danmark.

 

Kejsersnit:

Tallene angiver hyppigheden af kejsersnit pr. 1.000 levendefødte. Forskellene mellem de fem nordiske lande er relativt små og er mindsket siden 1992. Hyppigheden af kejsersnit varierede i 2001 fra 14,8% af fødslerne i Norge til 16,8% i Danmark. Forskellene er lidt større, når man ser på hyppigheden i forskellige aldersklasser. 

 

Hofteledplastik (udskiftning af hofteled):

Hoftledplastik udføres hyppigst i Norge og sjældnest i Island. Set i forhold til 1992 er der en kraftig stigning i alle landene. I Finland er hyppigheden næsten fordoblet. En del af stigningen skyldes stigningen i antallet af ældre i befolkningen. Der foretages betydeligt flere indgreb på kvinder end på mænd. Forskellen mellem mænd og kvinder stiger med alderen i takt med den stigende hyppighed af knogleskørhed.

 

Af:

Johannes Nielsen, sekretariatschef i NOMESKO mail@nom-nos.dk

Kilde:

Health Statistics in the Nordic Countries 2001 (NOMESCO:66:2003)

 
Redigeret: 26.11.04