Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  39, 2002

Risikooplevelse og miljøpåvirkninger
 

Mange danskere bekymrede over udvalgte miljøpåvirkninger

Mange danskere er bekymrede for eget helbred pga. nogle af de påvirkninger, vi får fra miljøet. Det ved vi fra den landsrepræsentative interviewundersøgelse af danskernes sundhed og sygelighed år 2000. Eksempelvis udtrykker 29% af voksenbefolkningen, at de er meget urolige for, at tilsætningsstoffer eller forurening i mad eller drikkevand kan skade deres helbred. I tabellen vises nogle hovedresultater fra danskernes svar på en række spørgsmål.

 

Undersøgelsen viser endvidere, at 11% af danskerne er meget urolige over konserveringsmidler eller farvestoffer i maden – tallet er 16%, når det drejer sig om pesticidrester eller andre forureninger med kemikalier i maden – 22% er meget urolige over bakterier, fx salmonella, i maden og 15% er meget urolige over forurenet drikkevand. Kvinder er i almindelighed mere urolige for miljøets helbredspåvirkning end mænd er.

 

Der er næppe tvivl om, at medierne er med til at forme denne risikooplevelse hos danskerne.

 

Det er nødvendigt at skelne mellem risikooplevelse – som er målt i denne undersøgelse – og de såkaldte objektive risici, hvor man videnskabeligt fastslår, hvilken sammenhæng der er mellem en bestemt miljøvirkning og helbredet hos mennesker. Befolkningens risikooplevelse spiller en rolle for, hvad den enkelte foretager sig i det daglige liv. Dette er baggrunden for, at det er interessant at undersøge befolkningens risikooplevelse.

 

Tabel 1. Nogle hovedresultater ud fra voksne danskeres svar på spørgsmål om miljø i eller nær boligen og oplevelse af risiko for eget helbred ved forskellige miljøpåvirkninger.

Procent

 

Omregnet til antal voksne i Danmark i 1000

Bor i hjem, hvor der ryges dagligt

48,0

2062

Haft fugtskader i boligen de sidste 5 år

17,6

756

Lidt eller meget generet af ét eller flere miljøforhold i boligen

28,0

1203

Meget urolig for, at ét eller flere miljøforhold i eller omkring boligen kan skade eget helbred

11,8

507

Meget urolig for, at støj eller luftforurening på arbejdspladsen kan skade eget helbred *)

7,8

281

Meget urolig for, at tilsætningsstoffer eller forurening i mad eller drikkevand kan skade eget helbred

29,1

1250


*Blandt 16-66-årige erhvervsaktive

 

  

Af:

Lis Keiding og Mette Machon

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000

 
Redigeret: 07.10.04