Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  11, 2003

Rygere har fordoblet risiko for at blive storforbrugere af alkohol
 

Ny undersøgelse styrker antagelsen om en årsagssammenhæng mellem tobak og alkoholstorforbrug

Tidligere tværsnitsstudier har vist, at nydelsen af tobak og alkohol sandsynligvis er tæt forbundet. Op til 90 % af alle alkoholmisbrugere ryger. I USA har undersøgelser vist, at 30% af alle rygere kan diagnosticeres som alkoholmisbrugere. Sammenhængen mellem alkohol og tobak skyldes både en række biologiske mekanismer i hjernen, der giver øget trang til at ryge og drikke mere, når man først nyder det ene rusmiddel. Men også sociale betingelser spiller en rolle for det samtidige brug af tobak og alkohol, som mange fx kender det fra festlige lejligheder.

 

Resultater fra en ny dansk undersøgelse viser, at mennesker der er storrygere, også i højere grad er storforbrugere af alkohol. Kvinder og mænd, der ryger over 25 cigaretter om dagen har en dobbelt så stor risiko for at begynde at  drikke over genstandsgrænserne (14 ugentlige genstande for kvinder og 21 for mænd) i forhold til dem, som aldrig ryger. For mændenes vedkommende har de samme storrygere en firedobbelt risiko for at udvikle et umådeholdent forbrug. Umådeholdent forbrug defineres som over henholdsvis 21 og 35 genstande om ugen for kvinder og mænd.

 

Ud af 16.500 mænd og kvinder fra Storkøbenhavn, der havde deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, gennemført af Hovedstadens Center for Prospektive Befolkningsstudier, havde 14.000 deltagere angivet, at deres ugentlige alkoholforbrug lå under Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. Ved en opfølgende undersøgelse fem år senere havde 7% af disse øget deres forbrug over disse grænser, og 2% havde et umådeholdent forbrug. Som det fremgår af figuren, viste de statistiske analyser, at jo mere deltagerne havde angivet at ryge ved den første undersøgelse, desto større var risikoen for, at de senere udviklede et storforbrug af alkohol. Odds ratioen, der afspejler en slags index, ses at være fordoblet for dem, der røg mere end 25 cigaretter om dagen. Det er første gang, at der er lavet en undersøgelse, hvor man over tid kan se, at der er en sammenhæng mellem storforbrug af cigaretter og forbruget af alkohol, hvilket altså styrker antagelsen om en  årsagssammenhæng.

  

Øget viden om disse sammenhænge kan anvendes i forebyggelsen af storforbrug af begge rusmidler. Man kan forestille sig, at det i behandlingsøjemed kan være en fordel at blive afvænnet for rygning og alkohol på én gang. Men endnu bedre som forebyggelse: at stoppe med cigaretterne inden alkoholforbruget eskalerer.

 

Af:

Majken Jensen og Morten Grønbæk 

Kilde:

Addiction. Vol 99, Issue 3, March 2003 www.blackwellpublishing.com

 
Redigeret: 26.11.04