Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  42, 2003

Rygevaner blandt unge med astma
 

Unge astmatikere ryger lidt oftere end unge, der ikke har astma

Det er en kendt sag, at mange unge mennesker ryger, men hvad vi hidtil ikke har vidst, er, at unge der har fået stillet diagnosen astma, starter tidligere med at ryge, de ryger oftere, og de ryger også mere end jævnaldrende unge uden astma. Umiddelbart ville man forvente, at unge med astma ryger sjældnere og mindre, fordi der er mange problemer forbundet med at have astma, fx hoste, sekretophobning, åndenød og vejrtrækningsproblemer.

 

Resultatet stammer fra en dansk undersøgelse af livsstilsvaner blandt 22.575 gymnasie- og HF-elever, foretaget i skoleåret 1996-97. Nye analyser fra undersøgelsen viser, at af de 22.575 elever havde 8.4% astma. 37.7% af alle unge angav, at de røg, heraf 16.5% dagligt og 21.2% lejlighedsvis.

 

Af figuren fremgår det, at unge med astma oftere ryger dagligt (18.9%) end deres jævnaldrene uden astma (16.3%). Det var specielt pigerne med astma, der røg hyppigere, idet hele 20,9% af de unge piger med astma røg sammenlignet med 17,2% af unge piger uden astma, hvorimod der ikke var den  store forskel mellem drengene med og uden astma, hvor 15,3% henholdsvis 14,8% var daglig-rygere.

 

Den samme undersøgelse viser, at unge med astma startede tidligere med at ryge regelmæssigt end deres jævnaldrende, specielt drengene, ligesom de unge med astma hyppigere røg mere end 15 cigaretter dagligt. Dette gjaldt specielt for pigerne.

 

Forholdsvis flere astmatiker havde dog forsøgt at holde op med at ryge, specielt drenge med astma.

 

Det er ikke hensigtsmæssigt, at unge med astma ryger. Det er derfor vigtigt at få undersøgt, hvorfor de unge med astma har denne uhensigtsmæssige adfærd, samtidig med at der bør sættes ind med hjælp til de unge, der ønsker at holde op, men ikke formår at gøre det alene.

 

Af:

Dorthe Hansen Precht, Statens Institut for Folkesundhed - dh@si-folkesundhed.dk

Kilde:

Smoking pattern among adolescents with asthma attending upper secondary schools: a community-based study. Pediatrics 2003; vol 111

 
Redigeret: 16.11.16