Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  12, 2003

Rygning og rygsygdom
 

Rygere har flere leveår med muskel- og skeletsygdomme end ikke-rygere

Rygere dør ca. 7 år tidligere end aldrig-rygere, og selv i den kortere levetid er rygere plaget aflangvarige sygdomme i muskler og skelet. Således må danskere, der ryger mindst 15 cigaretter dagligt, i gennemsnit forvente godt 2 leveår mere med muskel- og skeletsygdomme end aldrig-rygere.

 

En 20-årig mand, som aldrig begynder at ryge, kan forvente at leve 56,7 år (se øverst i tabellen) og blive 20 + 56,7 år = 76,7 år gammel. Han må påregne at leve 6,9 år med muskel- og skeletsygdomme, svarende til 12,1% af de 56,7 år han har tilbage at leve i. Hvis han derimod er storryger og hver dag resten af sit liv ryger mindst 15 cigaretter, kan han kun forvente at leve yderligere 49,5 år. Men selvom han således dør 7,2 år tidligere end aldrig-rygeren, kan han se frem til 9,0 år med muskel- og skeletsygdomme – altså 2,1 år mere end aldrig-rygeren. Kvinder der ryger mister levetid af samme størrelsesorden som mænd, og storrygende kvinder må se frem til 14,4 år med muskel- og skeletsygdomme, hvilket er godt 3 år længere end aldrig-rygerne.

 

Det er velkendt, at rygning øger risikoen for lungecancer og andre cancerformer, luftvejssygdomme, kredsløbssygdomme og mange andre sygdomme. Men det er bemærkelsesværdigt, at muskel- og skeletsygdomme (f.eks. ondt i ryggen, myoser og gigtsygdomme) i særlig grad ses hos rygere. Denne sygdomsgruppe sættes ellers ikke i forbindelse med rygning.

 

Der er flere mulige forklaringer på, at rygere er mere belastet af muskel- og skeletsygdomme end aldrig-rygere. F.eks. ved vi, at rygning øger risikoen for knogleskørhed. Vi ved også, at rygning påvirker iltforsyningen til muskelvævet, fordi risikoen for åreforkalkning forøges og blodets evne til at transportere ilt reduceres. Men en del af forklaringen kan også være, at rygning er hyppigere blandt ufaglærte arbejdere og andre erhvervsgrupper med fysisk belastende arbejde, som kan øge risikoen for muskel- og skeletsygdomme. Statens Institut for Folkesundhed er i gang med at undersøge denne problemstilling.

 

 

Forventet restlevetid og forventet levetid med muskel- og skeletsygdomme

blandt 20-årige danske aldrig-rygere, ex-rygere, moderate rygere og storrygere

 

 

Køn

Ryger gruppe

Forventet restlevetid

         år

Forventet levetid med

muskel- og skeletsygdomme

           år                 andel (%)

Mænd

Aldrig-ryger

56,7

          6,9                    12,1

 

Ex-ryger

55,9

          7,9                    14,1

 

Moderat ryger (1-14 cigaretter dagligt)

54,3

          6,7                    12,3

 

Storryger (mindst 15 cigaretter dagligt)

49,5

          9,0                    18,2

Kvinder

Aldrig-ryger

60,9

        11,2                    18,4

 

Ex-ryger

60,0

        10,5                    17,5

 

Moderat ryger (1-14 cigaretter dagligt)

58,5

          9,4                    16,0

 

Storryger (mindst 15 cigaretter dagligt)

53,8

        14,4                    26,8

 

 

Af:

Henrik Brønnum-Hansen og Knud Juel

Kilde:

Brønnum-Hansen H, Juel K. Smoking expands expected lifetime with musculoskeletal disease. European Journal of Epidemiology 2003;18:183-184

 
Redigeret: 07.10.04