Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  44, 2003

Sclerose blandt sygeplejersker
 

Sygeplejersker har ikke større risiko for sclerose end andre

En mindre, udenlandsk undersøgelse af sclerose blandt sygeplejersker har antydet, at sygeplejersker havde større risiko for at få sclerose end en række andre faggrupper.

I Danmark har vi et landsdækkende scleroseregister. Derfor har det været muligt at efterprøve denne påstand her i landet.

 

Multipel sclerose er en sygdom, som angriber centralnervesystemet, idet der opstår betændelse og efterfølgende ar omkring nervetrådene, hvorved evnen til at lede de elektriske impulser gennem nerverne forringes. Årsagerne til sclerose kendes endnu ikke, og der forskes i mange forklaringer, herunder mulige eller medvirkende faktorer i miljøet og sammenhænge med genetiske faktorer. Der er ikke fundet en specifik infektion som årsag, men det er påvist, at mononukleose øger risikoen for at udvikle sygdommen, samt at infektioner har betydning. Derfor har det interesse at undersøge erhvervsgrupper, der arbejder i et miljø, hvor man hyppigt udsættes for infektioner. Sygeplejersker tilhører en sådan erhvervsgruppe.

 

Undersøgelsen er gennemført via registerkobling mellem Dansk Sygeplejeråds medlemsregister, Det Centrale Personregister og Det Danske Scleroseregister.

 

Blandt alle 69.428 sygeplejersker, som var medlem af Dansk Sygeplejeråd i 1980 eller blev medlem siden, fik 60 sclerose efter autorisation som sygeplejerske. Det forventede antal var 69,3. Forskellen mellem det observerede og det forventede antal scleroseramte er ikke større, end hvad tilfældig variation kan forklare (standardiseret incidens ratio er 0,87 med 95%-sikkerhedsinterval: 0,66-1,12).

 

En ny svensk undersøgelse viser, at narkosesygeplejersker har forhøjet risiko for sclerose. Baggrunden for undersøgelsen var en hypotese om en sammenhæng mellem eksponering for organiske opløsningsmidler og sclerose, idet narkosegasser og organiske opløsningsmidler er kemisk beslægtede. Den danske undersøgelse omfattede 2558 narkosesygeplejersker, hvoraf én havde sclerose; men der fandtes ingen, som fik sygdommen efter ansættelse som narkosesygeplejerske.

 

Konklusionen af undersøgelsen er, at hverken danske sygeplejersker generelt eller narkosesygeplejersker specifikt har forhøjet risiko for at få sclerose.

 

 

Observerede og forventede antal sclerosetilfælde blandt danske sygeplejersker

 

Antal år efter autorisation

Kumuleret risikotid (år)

Antal scleroseramte

Observeret

Forventet

5

319.154

27

31,9

10

587.759

45

54,6

15

805.653

59

68,3

16

873.422

60

69,3

  

 

Af:

Henrik Brønnum-Hansen

Kilde:

Stenager E, Brønnum-Hansen H, Koch-Henriksen N. The risk of multiple sclerosis in nurses: a population-based epidemiological study. Multiple Sclerosis 2003;9:299-301. 

Stenager E, Brønnum-Hansen H, Koch-Henriksen N. Risk of multiple sclerosis in nurse anaesthetists. Multiple Sclerosis 2003;9:427-428.

 
Redigeret: 28.11.04